LZVO kvalitātes vadītāja Andra Poļakova pievienojas starptautiskai Kvalitātes padomei

Eiropas zāļu verifikācijas sistēmā notiek pastāvīgs darbs pie sistēmas uzlabošanas un kvalitātes stiprināšanas. Sākot ar oktobri “Arvato” valstu grupā, kurā ietilpst 16 valstis, tika izveidota Kvalitātes padome, kurā ir ievēlēta arī Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas pārstāve. Kvalitātes padomei ir ļoti svarīga nozīme kvalitātes jautājumu pārstāvēšanā starp dažādām iesaistītajam grupām, kā, piemēram, EMVO, “Solidsoft”, “Arvato”, kā arī grupas iekšienē, ko veido gan tehniskie pārstāvji, gan valstu organizāciju vadītāji.


Latvijas zāļu verifikācijas sistēmu un 15 citu dalībvalstu nacionālās verifikācijas sistēmas ir izstrādājis un uztur uzņēmums “Arvato Systems GmbH”, savukārt Eiropas zāļu verifikācijas sistēmu jeb Eiropas HUB, kā arī pārējo dalībvalstu nacionālās sistēmas ir izstrādājis uzņēmums “SolidSoft”.


Pieaugot Kvalitātes padomē risināmo jautājumu apjomam, valstis ir nolēmušas paplašināt tās sastāvu, un padomē ir ievēlēta Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) kvalitātes vadītāja Andra Poļakova, Rita Freitāga (Rita Freitag) no Austrijas un Nuno Lagešs (Nuno Lages) no Portugāles.


“Padomes turpmākie darbi būs saistīti ar vispārējo kvalitātes sistēmas uzlabošanu un/vai apvienošanu katrā organizācijā, t.i. visās pēc viena principa, jo verifikācijas sistēma ir izveidota pēc Blueprint modeļa. Tāpat mūsu uzdevums būs sniegt pēc iespējas lielāku atbalstu dažādām iesaistītajām grupām, kā arī noturēt esošo kvalitātes latiņu,” stāsta Andra Poļakova, LZVO kvalitātes vadītāja.


Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161). Sistēma attiecas uz recepšu zālēm un vienu bezrecepšu medikamentu – omeprazolu.