LZVO mainīts darba režīms

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO), ievērojot Latvijas valdības noteiktos ārkārtas stāvokļa ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, no 9. novembra līdz 6. decembrim strādās jauktā darba režīmā – gan attālināti, gan klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. LZVO pilda visas funkcijas, nodrošina verifikācijas sistēmas tehnisko darbību, atbalsta tālruņu un e-pasta darbību, kā arī korespondences saņemšanu birojā.

Aicinām ar LZVO sazināties, izmantojot telefonu un e-pastu:

  • LZVO vienotais telefons: +371 29367267;
  • e-pasts saziņai par trauksmes paziņojumiem: lzvo@lzvo.lv;
  • e-pasts saziņai par citiem jautājumiem: info@lzvo.lv;
  • Oficiālai saziņai iespējams izmantot ar e-parakstu parakstītus dokumentus.


Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (European Medicines Verification Organisation, EMVO) strādā attālinātā režīmā un aicina vajadzības gadījumā sazināties pa telefonu +32 (0) 26570008 vai e-pastu helpdesk@emvo-medicines.eu.


Plašāka informācija par ārkārtējo situāciju Latvijā pieejama šeit: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-0.