LZVO pilnībā darbojas arī ārkārtējās situācijas laikā

Tā kā ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim, Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) turpina strādāt jauktā darba režīmā – gan attālināti, gan klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. LZVO pilda visas funkcijas, nodrošina verifikācijas sistēmas tehnisko darbību, atbalsta tālruņu un e-pasta darbību, kā arī korespondences saņemšanu birojā.

Aicinām ar LZVO sazināties, izmantojot telefonu un e-pastu:

Oficiālai saziņai iespējams izmantot ar e-parakstu parakstītus dokumentus.

Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (European Medicines Verification Organisation, EMVO) strādā attālinātā režīmā un aicina vajadzības gadījumā sazināties pa telefonu +32 (0) 26570008 vai e-pastu [email protected]

Plašāka informācija par ārkārtējo situāciju Latvijā pieejama šeit: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/rikojums-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu