LZVO valdes priekšsēdētāja atkārtoti ievēlēta par novērotāju EMVO valdē

23. maijā Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas (EMVO) biedru sapulcē tika apstiprināti 2024. gada EMVO valdes novērotāji no nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju (NMVO) puses, un Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) un tās valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane otro gadu pēc kārtas tika atkārtoti ievēlēta par novērotāju no mazo valstu grupas.

Tāpat novērotāja statusā lielo valstu grupu turpinās pārstāvēt Polijas Zāļu verifikācijas organizācija (KOWAL) un tās vadītāja Ivonna Makmanusa (Iwona McManus), savukārt vidējo valstu grupu pārstāvēs Īrijas Zāļu verifikācijas organizācijas vadītāja Leonija Klarka (Leonie Clarke). Viņa turpinās Zviedrijas Zāļu verifikācijas organizācijas (e-VIS) vadītājas Kristina fon Sidova (Kristina von Sydow) uzsākto darbu. Novērotāji EMVO valdē tiek ievēlēti uz vienu gadu, kandidātu izvirzīšanu un ievēlēšanu uzticot nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju pārstāvjiem.

Tāpat EMVO biedru sapulcē tika apstiprināti novērotāji Grāmatvedības un budžeta komitejas (Account and Budget Committee) sanāksmēm, apstiprināts organizācijas 2023. gada pārskats un atjaunotais budžets nākamiem pieciem gadiem. 

Biedru sapulcē kā uzaicinātais viesis piedalījās Beļģijas kompetentās iestādes FAGG – AFMPS pārstāve Izabella Strepenne (Isabelle Strepenne), kas prezentēja kompetentās iestādes darbu ar gala lietotājiem un ražotājiem, veicot uzraudzību un trauksmes  brīdinājumu izmeklēšanu. Beļģijā papildus verifikācijai ir obligāta arī AMS (Alert Management System) izmantošana trauksmes  brīdinājumu apstrādē. Tāpat, ja netiek saņemtas atbildes no  gala lietotājiem, pēc noteikta laika visi trauksmes brīdinājumi tiek automātiski nosūtīti kompetentajai iestādei tālākai izmeklēšanai, šobrīd dienā vidēji tie ir 95-120 trauksmes brīdinājumi. Pēc I. Erdmanes vērtējuma, Beļģijas pieredze, kā izmantot AMS, lai atvieglotu inspektoru  darbu, bija ļoti noderīgi un interesanti, kā arī ir skaidrs, ka nacionālajām zāļu verifikācijas organizācijām un to sadarbībai ar valsts institūcijām it būtiska nozīme trauksmes brīdinājumu izmeklēšanā.

Savukārt EMVO darbības vadītāja Sonja Kueirosa (Sónia Queirós, Chief Operating Officer) prezentēja nacionālo verifikācijas organizāciju aptaujas par zāļu izsniegšanu un karantīnu rezultātus. Tie parāda dažādos valstu noteikumus par zāļu ievietošanu/neievietošanu karantīnā trauksmes brīdinājumu gadījumā, kā arī gala lietotāju un ražotāju tālāko rīcību, nacionālās organizācijas un kompetentās iestādes iesaisti.