LZVO valdes priekšsēdētāja iecelta par novērotāju EMVO valdē

Šī gada 12. maijā Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas (EMVO) valdes sanāksmē tika apstiprināti 2023. gada EMVO valdes novērotāji no nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju (NMVO) puses. Kā viens no novērotājiem, kas pārstāvēs mazo valstu grupu (Slovākija, Norvēģija, Horvātija, Kipra, Igaunija, Islande, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta un Slovēnija), būs Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) un tās valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane.

Kopā ar LZVO kā novērotāji pie EMVO valdes darbosies un lielo valstu grupu pārstāvēs Polijas Zāļu verifikācijas organizācija (KOWAL) un tās vadītāja Ivonna Makmanusa (Iwona McManus), kā arī Zviedrijas Zāļu verifikācijas organizācija (e-VIS) un tās vadītāja Kristina fon Sidova (Kristina von Sydow), kas pārstāvēs vidējo valstu grupu.

“Esmu pateicīga visiem nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju kolēģiem par man pausto uzticību un sniegto iespēju pārstāvēt mazo valstu grupu. Būšana par novērotāju EMVO valdē ļauj ne tikai daudz labāk izprast lēmumu pieņemšanas procesus organizācijā, bet arī sniegt savus priekšlikumus budžeta efektīvai izmantošanai, lai arī turpmāk optimizētu EMVO pakalpojumus gan NMVO, gan ražotāju pārstāvjiem, kā arī nodrošinātu stabilu, drošu un uzticamu kopējo Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas (EMVS) darbību,” skaidro Inese Erdmane, Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas valdes priekšsēdētāja.

Novērotāji EMVO valdē tiek ievēlēti uz vienu gadu, kandidātu izvirzīšanu un ievēlēšanu uzticot nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju pārstāvjiem. LZVO kā EMVO valdes novērotājs darbosies pirmo reizi.