Mana aptieka

2017.gada 18.maijā notika Mana Aptieka kopsapulce, kur Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas izpilddirektore Inese Erdmane prezentēja Viltoto zāļu direktīvu un Deleģēto Regulu, kas stājās spēkā 2016.gada 9.februārī.

Regulējums zāļu obligātajām drošuma pazīmēm attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, un attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē. Noslēgumā I. Erdmane iepazīstināja klausītājus ar Latvijas Zāļu verifikācijas organizāciju, tās mērķiem un uzdevumiem, kā arī ar zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanas gaitu Latvijā.