Mēnesī tiek pārbaudīti un akceptēti teju 2 miljoni zāļu iepakojumu

Mēnesī tiek pārbaudīti un akceptēti teju 2 miljoni zāļu iepakojumu

Latvijas zāļu verifikācijas sistēmai turpinot darbu un visiem tās lietotājiem veicot savus pienākumus, oktobra laikā ir pārbaudīti un dzēsti no sistēmas, tas ir, akceptēti kā lietošanai droši, 1,94 miljoni zāļu iepakojumu.

Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā (LZVS) dzēsto iepakojumu skaits palēnām palielinās, jo gada sākumā no sistēmas mēnesī tika dzēsti vidēji 1,6 miljoni zāļu iepakojumu.

Tāpat ražotāji turpina augšuplādēt informāciju par saviem produktiem (oktobrī sistēmā augšuplādēti 72 produkti), produktu partijām (oktobrī augšuplādētas 999 produktu partijas) un produktu iepakojumiem (oktobrī augšuplādēts 5,41 miljons aktīvu produktu iepakojumu).

Kā to paredz sistēmas prasības, LZVS turpina ģenerēt trauksmes brīdinājumus, kas veido tikai 0,09%. Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas rīcībā nav ziņojumu par potenciāliem viltošanas gadījumiem.

Zāļu verifikācijas jeb drošuma pārbaudes sistēmu uztur Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija, un tās mērķis ir novērst iespēju, ka līdz patērētājiem nonāktu viltoti medikamenti. Sistēma ir ieviesta un kopš 2019. gada 9. februāra vienoti darbojas vairāk nekā 30 Eiropas valstīs. Verifikācijas sistēmas pamatprincips ir, ka katra zāļu paciņa ražošanas procesā tiek marķēta ar unikālu kodu, un šis kods tiek pārbaudīts tieši pirms zāļu pārdošanas aptiekā vai izlietošanas ārstniecības iestādē. Sistēma attiecas uz recepšu zālēm un vienu bezrecepšu medikamentu – omeprazolu.

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161).