No 1.jūlija Latvijā bargāki sodi par viltotu zāļu ražošanu, izplatīšanu un verifikācijas sistēmas pienākumu neveikšanu

1.jūlijā Latvijā stājās spēkā grozījumi Farmācijas likumā, paredzot detalizētākus administratīvos sodus farmācijas jomā un pastiprinot atbildību par viltotu zāļu ražošanu un izplatīšanu.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu cilvēkiem paredzēto zāļu jomā soda sankcijas ir paaugstinātas, jo šis nodarījums ir potenciāli bīstams – tas var radīt tiešus draudus personu un sabiedrības veselībai.

Veiktās izmaiņas paredz, ka lielāki naudas sodi tiks piemēroti personām, kas neveiks zāļu drošuma pazīmju pārbaudes vai nepildīs zāļu verifikācijas sistēmas noteiktos pienākumus. Proti, fiziskajai personai no 30 līdz 280 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no 300 līdz 2800 naudas soda vienībām.

Tāpat lielāki naudas sodi noteikti par viltotu zāļu vai viltotu aktīvo vielu importēšanu, eksportēšanu vai izplatīšanu – fiziskajai personai piemērojot no 50 līdz 400 naudas soda vienībām, savukārt juridiskajai personai – no 500 līdz 4000 naudas soda vienībām.

Farmācijas likums ar grozījumiem pieejams: https://likumi.lv/ta/id/43127-farmacijas-likums