Noraida iespējamību, ka Latvijā aptiekās varētu tirgot viltotas recepšu zāles

Zāļu verifikācijas sistēma, kas Latvijā ir izveidota zāļu drošuma pārbaudei un cilvēku aizsardzībai no viltotiem medikamentiem, pilnvērtīgi strādā jau teju divus gadus, un Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas rīcībā nav ziņojumu par potenciāliem zāļu viltošanas gadījumiem, tai skaitā par Covid-19 zāļu viltojumiem.

Publiskajā telpā izskan dažādi brīdinājumi un ziņojumi par iespējamām viltotām Covid-19 zālēm, kas tiekot piedāvātas arī Latvijā. Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO), kas uztur zāļu verifikācijas sistēmu, aicina visus, kam ir šāda informācija un fakti, nekavējoties tos sniegt Veselības inspekcijai – valsts institūcijai, kas Latvijā kontrolē zāļu apriti.

Zāļu verifikācijas sistēmā, kas kopš 2019. gada 9. februāra vienoti darbojas vairāk nekā 30 Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā, tiek pārbaudīts visu recepšu zāļu un viena bezrecepšu medikamenta – omeprazola – drošums. Verifikācijas sistēmas pamatprincips ir, ka katra zāļu paciņa ražošanas procesā tiek marķēta ar unikālu kodu un šis kods tiek pārbaudīts tieši pirms zāļu pārdošanas aptiekā vai izlietošanas ārstniecības iestādē. Gadījumā, ja sistēma neatpazīst unikālo kodu, tiek ģenerēts trauksmes brīdinājums, ko saņem Veselības inspekcija. Trauksmes brīdinājuma gadījumā LZVO sazinās gan ar gala lietotājiem, gan ražotāju pārstāvjiem par brīdinājuma iemesliem, rīcību un rezultātu. Pēc LZVO rīcībā esošās informācijas, visi trauksmes brīdinājumi līdz šim Latvijā bijuši ar tehnisku izcelsmi, nevis viltojumu trauksmes. Trauksmes paziņojumi Latvijā tiek saņemti par mazāk nekā 0,1% no visām transakcijām sistēmā.

Verifikācijas sistēmai ir pieslēgušās un zāļu drošuma pārbaudi veic visas aptiekas Latvijā – gan atvērta tipa aptiekas, kas pieejamas visai sabiedrībai, gan slēgta tipa aptiekas slimnīcās. Tāpat zāļu pārbaudi veic ārstniecības iestādes, kam ir zāļu iegādes atļauja, un zāļu lieltirgotavas. Vidēji mēnesī Latvijā tiek pārbaudīti vairāk nekā 5 miljoni zāļu iepakojumu.

“Vēlos uzsvērt, ka verifikācijas sistēmā tiek pārbaudīti visi recepšu medikamenti un omeprazols, kas tiek pārdoti vai izlietoti aptiekās un ārstniecības iestādēs, tādēļ varam ar pārliecību atbildēt par sistēmas darbību un zāļu drošumu, kas caur to nonākušas līdz Latvijas iedzīvotājiem,” saka LZVO valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane. “Taču verifikācijas sistēma, kas ir ieviesta Eiropas līmenī, vismaz pašlaik neparedz visu bezrecepšu medikamentu un pārtikas piedevu pārbaudi sistēmā.”

Tādēļ LZVO aicina visus Latvijas iedzīvotājus iegādāties zāles tikai legālās aptiekās un interneta aptiekās, neizmantot nezināmas un nepārbaudītas interneta vietnes jebkādu zāļu un uztura bagātinātāju iegādei, kā arī nekādā gadījumā nepirkt zāles no fiziskām vai juridiskām personām pēc sludinājumiem interneta portālos vai sociālajos tīklos.

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161). Sistēma attiecas uz recepšu zālēm un vienu bezrecepšu medikamentu – omeprazolu.

 

Papildu informācija:
Inese Erdmane
LZVO valdes priekšsēdētāja
inese.erdmane@lzvo.lv