Pārbaudīt verifikācijas sistēmā drīkst tikai lietotāja rīcībā esošas zāles

Zāļu verifikācijas sistēmā, kuras mērķis ir garantēt zāļu drošumu, pārbaudes jeb zāļu verifikāciju drīkst veikt tikai tiem iepakojumiem, kas ir fiziski lietotāja rīcībā, atgādina Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) un Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (EMVO).

Līgumi, ko gala lietotāji – lieltirgotāji, aptiekas un veselības aprūpes iestādes – ir noslēguši ar LZVO par pieslēgšanos zāļu verifikācijas sistēmai un tās izmantošanu, noteic, ka verificējamas ir tikai zāles, kas atrodas sistēmas gala lietotāja fiziskā valdījumā. Tāpat šo noteikumu uzsver arī Deleģētās Regulas 20. pants un 25. pants, kas runā par gala lietotāju pienākumiem.