Pieaug zāļu apjoms Latvijā, kuru drošība pārbaudīta verifikācijas sistēmā

Lai garantētu pacientiem zāļu drošumu, verifikācijas sistēmā 2021. gada pirmajā pusgadā Latvijā pārbaudīti un pie patērētājiem nonākuši 12 miljoni zāļu iepakojumu, liecina Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) apkopotie dati. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir par 2,3 miljoniem zāļu iepakojumu vairāk.

Kopumā Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā 2021. gada 1. pusgadā veikti 37 miljoni transakciju, tas ir, vidēji 1,4 miljoni transakciju nedēļā. Zāļu verifikācijas sistēmai Latvijā jūnija beigās bija pieslēgušies un zāļu drošuma pārbaudes veica 1211 lietotāji – aptiekas (atvērta tipa aptiekas, kas pieejamas visai sabiedrībai, un slēgta tipa aptiekas slimnīcās), zāļu lieltirgotavas un ārstniecības iestādes, kam ir zāļu iegādes atļauja (slimnīcas, poliklīnikas, ārstu prakses, zobārstniecības klīnikas un prakses).

Sistēmā pamatā iespējams veikt divu veidu transakcijas – zāļu iepakojumu pārbaudi jeb verifikāciju (to veic ražotāji, lieltirgotāji, kā arī izlases kārtībā aptiekas un ārstniecības iestādes) un zāļu iepakojumu dzēšanu no sistēmas (to veic aptiekas un ārstniecības iestādes tieši pirms zāļu pārdošanas vai izlietošanas pacientam).

Gadījumos, ja sistēma atrod datu neatbilstību datu bāzē un/vai unikālajā kodā uz zāļu paciņas, tā ģenerē trauksmes brīdinājumu. “Laikā kopš sistēmas darbības uzsākšanas ir būtiski samazinājies tehnisko trauksmes brīdinājumu skaits, un Latvijas gala lietotāji vidēji 20 dienās saņem tikai vienu trauksmes brīdinājumu jeb 0,05 trauksmes brīdinājumus dienā. Šāds trauksmes brīdinājumu skaits liecina par stabilu sistēmas darbību, un Veselības inspekcija, LZVO, lietotāji un ražotāji spēj šos brīdinājumus izsekot un analizēt,” saka Inese Erdmane, LZVO valdes priekšsēdētāja.

Kā zināms, verifikācijas sistēma vairāk nekā 30 Eiropas valstīs darbojas kopš 2019. gada 9. februāra, un tās uzdevums ir garantēt recepšu zāļu drošumu pacientiem. Sistēmas pamatprincips ir, ka ražotāji katru zāļu paciņu aprīko ar unikālu kodu, kas ceļā pie patērētāja tiek vairākas reizes pārbaudīts un beigās dzēsts, nododot vai izlietojot zāles pacientam aptiekā vai ārstniecības iestādē. Informācija par visiem kodiem tiek uzkrāta Eiropas zāļu verifikācijas sistēmā. Gadījumā, ja pārbaudes laikā sistēma neatpazīst unikālo kodu, tiek ģenerēts trauksmes brīdinājums, ko saņem un izmeklē Veselības inspekcija.


Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161).