Plānoti LZVS sistēmas atjauninājumi 2. ceturksnī

2024. gada 2. ceturksnī tiks atjaunināta Latvijas zāļu verifikācijas sistēma (LZVS) – pašreizējo versiju 3.0 aizstās jaunā 4.0 versija. Verifikācijas sistēmas jaunajā versijā nav paredzētas būtiskas izmaiņas, kas skartu gala lietotājus. Jaunā relīze nodrošinās zāļu verifikācijas sistēmas stabilizāciju, optimizāciju un uzlabošanu, kā arī vairākus tehniskos uzlabojumus.

Šobrīd LZVS izstrādātājs Arvato atbalsta divas gala lietotāju interfeisu versijas v4 un v5. Interfeisa versija v4 ir pieejama kopš 2020. gada februāra, un tā tiks slēgta 2024. gada novembrī, kad plānots uzstādīt nākamo atjauninājumu. Atgādinām, ka interfeisa versija v5 ir pieejama jau kopš 2022. gada maija. 

Interfeisa versija v5 nodrošina vairākus funkcionālos uzlabojumus gala lietotājiem darbā ar verifikācijas sistēmu. Verifikācijas pieprasījuma atbildē pieejama informācija par papildu parametriem saistībā ar produkta iepakojumu un to, vai ir iespējams atgriezt tā statusu sistēmā, kā arī uzzināt, vai iepakojumu dzēsis tas pats lietotājs, un to, vai ir iespējams atgriezt iepakojuma statusu. Kā arī sistēma nodrošina pēdējo brīdinājumu atkārtotai iepakojumu dzēšanai pirms trauksmes brīdinājuma ģenerēšanas.

Tādēļ LZVO aicina visus gala lietotājus jau laikus pāriet uz pēdējo interfeisa versiju v5. Lūdzam pārliecināties pie sava IT nodrošinātāja, vai ir veikti visi nepieciešamie darbi pārejai uz pēdējo interfeisa versiju v5, lai darbs ar verifikācijas sistēmu netiktu traucēts. Pēc nākamo atjauninājumu uzstādīšanas 2024. gada novembrī darbs ar zāļu verifikāciju būs iespējams tikai tad, ja būs uzstādīti arī atjauninājumi katra gala lietotāja pusē.

Vienlaikus ar pamatsistēmu tiks atjaunināta arī atskaišu sistēma, kuru ikdienā izmanto LZVO un valsts kompetentās iestādes (Veselība inspekcija, Zāļu valsts aģentūra) repozitoriju darbības uzraudzībai un potenciālo viltošanas incidentu izmeklēšanai.