Publicēts jaunākais EK jautājumu un atbilžu dokuments

FFPublicēts jaunākais EK jautājumu un atbilžu dokuments

Eiropas Komisija ir 2020. gada 9. martā publicējusi jaunāko jautājumu un atbilžu dokumentu par noteikumiem, kas ES regulē cilvēkiem paredzēto zāļu drošības sistēmu.

 

Jautājumu un atbilžu dokuments pieejams angļu valodā EK mājaslapā https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/falsified_medicines/qa_safetyfeature_en.pdf