Sāk darboties LZVS un atskaišu sistēmas atjauninājumi

Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā (LZVS) 16. martā ir uzstādīti un sākuši darboties sistēmas atjauninājumi un atskaišu sistēmas atjauninājumi jeb abu sistēmu jaunās versijas – relīzes.

Gan LZVS pamatsistēmas, gan atskaišu sistēmas jaunās versijas (relīzes), ko sagatavoja sistēmas izstrādātājs “Arvato Systems GmbH”, ir sekmīgi izgājušas apvienotos lietotāju pieņemšanas testus (joint user acceptance tests – jUAT) un savietojamības testus (interoperability tests – IOT) ar SolidSoft sistēmu un Eiropas HUB. Tajos piedalījās arī Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas IT vadītājs, Arvato valstu grupas IT padomes loceklis Rihards Plivčs.

Latvijas un 15 citu dalībvalstu nacionālās verifikācijas sistēmas ir izstrādājis un uztur Vācijas uzņēmums “Arvato Systems GmbH”, savukārt Eiropas Zāļu verifikācijas sistēmu jeb Eiropas HUB, kā arī pārējo dalībvalstu nacionālās sistēmas ir izstrādājis uzņēmums “SolidSoft”.

Ar pamatsistēmas atjauninājumiem (NMVS Core release 1.08.008) veikti tehniskie sistēmas darbības uzlabojumi un novērstas nepilnības atskaišu sistēmā, kas tika konstatētas testu laikā. Savukārt atskaišu sistēmas atjauninājumi (NMVS Reporting release 1.05.010) nodrošinās efektīvāku nepieciešamo atskaišu piegādi valsts kompetentajām iestādēm, kā arī ieviesīs jaunu funkcionalitāti – adrešu datu pieprasīšanu no citu valstu sistēmām, izmantojot EU HUB.