Sāk trauksmes brīdinājumu pārvaldības sistēmas AMS testus

Lai atbalstītu Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas lietotājus, kas ir atbildīgi par savlaicīgu un efektīvu trauksmes brīdinājumu izmeklēšanu, sadarbībā starp dažādām iesaistītajām pusēm tiek veidota trauksmes brīdinājumu pārvaldības sistēma (Alert Management System – AMS).

AMS ir kopējs projekts, ko virza dažādas ieinteresētās grupas (EFPIA, Medicine for Europe, PGEU, GIRP, EMVO un citi). AMS papildinās esošo EMVS ekosistēmu un sastāvēs no dažādām sistēmām:

  • HUB AMS, kas darbosies kā sistēmas kopējā informācijas krātuve un nodrošinās savienojumu starp ražotāju, kam jāizmeklē trauksmes brīdinājums, un nacionālajām AMS;
  • OBP/RAĪ AMS – ražotāju pārstāvju pieslēgumi kopējai AMS ekosistēmai;
  • nacionālās AMS, kas nodrošinās gala lietotāju pieslēgumus un savienojumu ar HUB AMS.

HUB AMS prototips un pirmais izstrādes posms ir pabeigts, un sistēma nonākusi kvalifikācijas stadijā (testi tika uzsākti 17. septembrī). Nākamais solis būs izmēģinājuma posms (pilot) ražošanas vidē sākot ar 4. oktobri.

Kā zināms, Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas (EMVO) vadlīnijas “Labās prakses piemēri rīcībā ar trauksmes brīdinājumiem” noteic, ka trauksmes brīdinājumu izmeklēšana primāri ir gala lietotāja un konkrētās pakas ražotāja pienākums, un AMS pamatuzdevums ir nodrošināt ērtu veidu, kā gala lietotājiem un ražotājiem savā starpā kontaktēties, apmainīties ar informāciju un efektīvi izmeklēt trauksmes brīdinājumus.