Seminārs uzņēmumiem

Seminārs par Viltoto zāļu direktīvas prasībām uzņēmumiem, kas saņēmuši licenci zāļu ražošanai

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) sadarbībā ar Latvijas Zāļu verifikācijas organizāciju (LZVO) ceturtdien, 2018. gada 22. februārī plkst. 10.00, rīkoja semināru par Viltoto zāļu direktīvas prasībām un pienākumiem zāļu ražotājiem Latvijā.

Semināra laikā LZVO valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane informēja klātesošos par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar ražotāju pienākumu reģistrēties Eiropas zāļu verifikācijas organizācijas (EMVO) mājas lapā, lai uzsāktu līguma slēgšanas procesu, kam sekos tehniskā pievienošanās.  Visu informāciju par zālēm, kas aprīkotas ar unikālo identifikatoru, ir nepieciešams augšupielādēt Eiropas zāļu verifikācijas sistēmā. Tirdzniecības atļaujas turētājs ir atbildīgs, lai šī informācija ir repozitoriju sistēmā augšupielādēta pirms ražotājs šīs zāles laiž tirdzniecībā vai izplatīšanā.

LZVO projekta vadītājs Pēteris Rimšs sniedza vispārēju ieskatu projekta realizācijas norisē, galvenajiem atskaites punktiem un veicamajām aktivitātēm.

Savukārt, Zāļu valsts aģentūras direktora vietnieks Jānis Zvejnieks un Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas vadītāja vietnieks Sergejs Akuličs informēja klātesošos par aktuālajiem jautājumiem Eiropā, prasībām drošuma pazīmēm un to saskaņošanu, kā arī sniedza atbildes uz semināra dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Prezentācijas seminārā