Seminārs par viltoto zāļu regulas realizāciju

Seminārs par viltoto zāļu regulas realizāciju VISMA resursu vadības sistēmā Horizon

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības daļa šī gada 19.jūnijā rīkoja semināru par viltoto zāļu regulas realizāciju VISMA resursu vadības sistēmā Horizon.

Uz semināru tika aicināti slēgta tipa aptieku vadītāji un slimnīcu IT nodaļu vadītāji, kuru iestādēs izmanto IS Horizon programmu.

Semināra mērķis: Zāļu iepakojumu svītru kodu verificēšana un dzēšanas procesa IS Horizon diskusija.

Auditorija: slimnīcu (valsts un pašvaldību) slēgta tipa aptieku vadītāji (farmaceiti) + šo slimnīcu IT pārstāvji pēc vēlmēm, kas lieto IS Horizon.