Semināru cikls par zāļu verifikācijas sistēmas aktualitātēm Latvijā

Lai informētu visus savus partnerus – gan zāļu ražotājus, gan verifikācijas sistēmas gala lietotājus – par sistēmas aktualitātēm, Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) 2022. gada septembrī rīko trīs semināru ciklu. Visi semināri būs bezmaksas pasākumi.

Seminārs ražotājiem jeb reģistrācijas apliecību īpašniekiem notiks 9. septembrī, un tajā LZVO partneri saņems informāciju par verifikācijas sistēmas vairāk nekā trīs gadus ilgo darbību Latvijā, trauksmes brīdinājumu izmeklēšanu un aktualitātēm šajā jomā, kvalitātes vadības sistēmu un procedūrām datu kvalitātes un darbības efektivitātes nodrošināšanai, kā arī IT drošības aspektiem. Pieteikšanās anketa RAĪ pārstāvjiem LZVO klientu portāla RAĪ sadaļā vai rakstot info@lzvo.lv.

Savukārt uz gala lietotāju semināriem ir aicinātas aptiekas un lieltirgotavas (13. septembrī), kā arī ārstniecības iestādes (14. septembrī), lai saņemtu informāciju par sistēmas darbības pieredzi Latvijā, gala lietotāju pienākumiem verifikācijas sistēmā, trauksmes brīdinājumu izmeklēšanu un aktualitātēm šajā jomā. Katrā seminārā gala lietotāju pārstāvji arī dalīsies labākās prakses pieredzē ar sistēmas lietošanu un trauksmes brīdinājumu izmeklēšanu. Farmaceiti un farmaceitu asistenti par dalību 13. septembra seminārā saņems Latvijas Farmaceitu biedrības TIP punktus. Pieteikšanās anketa semināriem pieejama LZVO klientu portāla gala lietotāju sadaļā vai rakstot info@lzvo.lv.

Semināru ciklā aicināti piedalīties arī Latvijas kompetento iestāžu pārstāvji no Veselības inspekcijas un Zāļu valsts aģentūras.