Sistēmas darbības rādītāji Latvijā pirmajā pusgadā

2024. gada otrajā ceturksnī Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā (LZVS) veikti 29 miljoni transakciju, kas ir par 16% vairāk kā 2023. gada attiecīgajā periodā. Pēc gala pārbaudes pie iedzīvotājiem 2024. gada otrajā ceturksnī kopumā nonākuši nedaudz vairāk kā 7,4 miljoni zāļu iepakojumu, kas ir par 5% vairāk kā 2023. gada pirmajā ceturksnī.

2024. gada pirmajā pusgadā kopā LZVS veikti 58 miljoni transakciju, kas ir par 11% vairāk kā 2023. gada attiecīgajā periodā. Pēc gala pārbaudes pie iedzīvotājiem 2024. gada pirmajā pusgadā kopumā nonākuši ap 15 miljoni zāļu iepakojumu, kas ir par 4% vairāk kā 2023. gada pirmajā pusgadā.


Kopumā Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) veiktspēja un darbība šajā laika periodā ir bijusi stabila. Sistēmā tiek veiktas transakcijas, un tā ģenerē trauksmes brīdinājumus, kā to paredz sistēmas darbības prasības. Latvijas zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) rīcībā nav ziņojumu par potenciāliem zāļu viltošanas gadījumiem.

2024. gada 30. jūnijā LZVO ir izsniegusi pieeju LZVS 1192 gala lietotājiem – aptiekām, slimnīcām, lieltirgotājiem un ārstniecības iestādēm.  Pēdējā gada laikā ir nostabilizējies LZVS gala lietotāju skaits. Katru mēnesi tiek veidoti vidēji 5 jauni lietotāju konti, kā arī slēgti vidēji 6 konti tiem gala lietotājiem, kam nav spēkā esošas zāļu iegādes atļaujas vai farmaceitiskās darbības licences.

Trauksmes brīdinājumu skaits laika gaitā ir būtiski samazinājies. Līdzīgi kā iepriekšējā ceturksnī, arī 2024. gada 2. ceturksnī trauksmes brīdinājumu īpatsvars ir 0,01% no kopējo transakciju skaita. Šis konkrētais rādītājs liecina par stabilu LZVS darbību, turklāt tas ir ievērojami zemāks nekā Eiropas sistēmas dalībvalstu vidējais rādītājs – 0,12%.