Turpinās pieslēgšanās zāļu verifikācijas sistēmai, tā strādā stabili

Latvijā līdz šim zāļu verifikācijas sistēmai ir pieslēgušies 1238 lietotāji – aptiekas, slimnīcas, veselības centri, ārstu prakses un citas ārstniecības iestādes, kā arī lieltirgotavas un zobārstniecības iestādes un prakses. Maijā sistēmai pieslēgušies trīs jauni lietotāji. Pieslēgšanās sistēmai ar nelielu intensitāti turpinās pastāvīgi.

Ražotāji sistēmā pastāvīgi augšupielādē informāciju par jauniem produktiem (medikamentiem), to partijām un iepakojumiem. Lietotāji regulāri pārbauda un dzēš iepakojumus no verifikācijas sistēmas. Katru nedēļu no Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas tiek dzēsti vidēji 350 tūkstoši iepakojumu. Sistēmas veiktspēja un darbība ir stabila.

Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā 2020. gada piecos mēnešos:

•    sistēmā augšupielādēti 4485 produkti;

•    sistēmā pieejamas 17 465 produktu partijas;

•    no sistēmas dzēsti nepilni 8 miljoni iepakojumu.

Kā to paredz sistēmas prasības, LZVS turpina ģenerēt trauksmes brīdinājumus, kas veido tikai 0,1% no kopējā verificēto zāļu paciņu skaita jeb trauksmi rada tikai viena transakcija no 1000. Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas rīcībā nav ziņojumu par potenciāliem viltošanas gadījumiem.

Zāļu verifikācijas sistēmas mērķis ir novērst iespēju, ka līdz patērētājiem nonāktu viltoti medikamenti, un tā darbojas kopš 2019. gada 9. februāra. Sistēma ir ieviesta vairāk nekā 30 Eiropas valstīs, un tās pamatprincips ir, ka katra zāļu paciņa ražošanas procesā tiek marķēta ar unikālu kodu, un šis kods tiek pārbaudīts tieši pirms zāļu pārdošanas aptiekā vai izlietošanas ārstniecības iestādē. Sistēma attiecas uz recepšu zālēm un vienu bezrecepšu medikamentu – omeprazolu. 

Latvijā sistēmu ievieš Latvijas zāļu verifikācijas organizācija, iesaistītās valsts institūcijas ir Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra un Veselības inspekcija.

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161).