Veiksmīgi ieviesti LZVS sistēmas atjauninājumi

Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā (LZVS) kopš 20. oktobra ir veiksmīgi uzstādīti un darbojas atjauninājumi, ko sagatavoja sistēmas izstrādātājs “Arvato Systems GmbH” un kuru testēšanā piedalījās arī Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) IT vadītājs Rihards Plivčs un kvalitātes vadītāja Andra Poļakova.


LZVS ir daļa no Eiropas kopējās sistēmas, kurā ir centrālā datu bāze un 30 valstu nacionālās sistēmas, tās ir savienotas un darbojas tiešsaistes režīmā, nodrošinot zāļu verifikācijas veikšanu aptiekās, lieltirgotavās un veselības aprūpes iestādēs. Latvijas zāļu verifikācijas sistēmu un sešpadsmit citu dalībvalstu nacionālās verifikācijas sistēmas ir izstrādājis un uztur Vācijas uzņēmums “Arvato Systems GmbH”, savukārt Eiropas zāļu verifikācijas sistēmu jeb Eiropas HUB, kā arī vairāku dalībvalstu nacionālās sistēmas ir izstrādājis uzņēmums “SolidSoft”.


Līdz ar jauno zāļu verifikācijas sistēmas relīzi 1.08.006 (NMVS Core release 1.08.006) jeb atjauninājumu ieviešanu:

  • galalietotājiem ir iespēja atvieglotā veidā atjaunot sertifikātus;
  • veikti sistēmas tehniskie uzlabojumi un novērstas iepriekš konstatētās nepilnības;
  • turpmāk galalietotājiem ir pieejama interfeisa 3. un 4. versija;
  • uzlabots atbalsts nacionālo kompetento iestāžu atskaišu pieejamībai;
  • LZVO saņems automātisku paziņojumu no sistēmas, ja tiks pievienots jauns reģistrācijas apliecības īpašnieks (RAĪ);
  • ieviests jauns Eiropas HUB interfeiss (IF-HUB-2019.1), nodrošinot informācijas apmaiņu.


 Sistēmas atjauninājumi un uzlabojumi ir pārbaudīti un sekmīgi izgājuši gan apvienotos lietotāju pieņemšanas testus (joint user acceptance tests – jUAT), gan arī savietojamības testus