Verifikācijas sistēmas darbības rādītāji Latvijā 2023. gada 2. ceturksnī

2023. gada 2. ceturksnī Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā (LZVS) tika veikti 26,9 miljoni transakciju, no kuriem 7 miljoni transakciju bija iepakojumu dzēšana. Šajā periodā dzēsto iepakojumu skaits ir par 4% vairāk nekā 2022. gada attiecīgajā periodā. 

2023. gada 30. jūnijā Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) ir izsniegusi pieeju LZVS 1206 gala lietotājiem – aptiekām, slimnīcām, lieltirgotājiem un ārstniecības iestādēm. Pēdējā gada laikā ir nostabilizējies LZVS gala lietotāju skaits, lai arī katru mēnesi tiek veidoti vidēji 5-10 jauni lietotāju konti, kā arī slēgti konti tiem gala lietotājiem, kam nav spēkā esošas zāļu iegādes atļaujas vai farmaceitiskās darbības licences.

Pateicoties Latvijas sistēmas dalībnieku precīzam darbam, trauksmes brīdinājumu skaits laika gaitā ir būtiski samazinājies. Līdzīgi kā iepriekšējā ceturksnī, arī 2023. gada 2. ceturksnī trauksmes brīdinājumu īpatsvars sasniedza 0,01% atzīmi. Šis konkrētais rādītājs liecina par stabilu LZVS darbību, turklāt tas ir ievērojami zemāks nekā Eiropas sistēmas dalībvalstu vidējais rādītājs – 0,19%. Latvijas gala lietotāji saņem vidēji vienu trauksmes brīdinājumu trīs dienās, kas ir uz pusi mazāk kā identiskā periodā gadu atpakaļ. 

Nacionālo trauksmes brīdinājumu īpatsvars kopējā transakciju skaitā 


Apkopojot biežākos trauksmes brīdinājumu kodus 2023. gada 2. ceturksnī, 99% no visiem bija nezināms seriālais numurs, partija neatbilst seriālajam numuram, zāļu iepakojums jau neaktīvs, izvēlētā partija netika atrasta un zāļu iepakojums jau piegādāts.

Šajā laika periodā lielākā daļa trauksmes brīdinājumu tika ģenerēta aptiekās (71%): 

•    68% saistīti ar tehniskām kļūdām skeneru un/vai programmatūras darbībās, 

•    29% izraisīja dalīta iepakojuma atkārtota dzēšana pēc 10 dienām, dalīta iepakojuma atkārtota statusa maiņa un citas procedurālas kļūdas 

•    un tikai 3% bija saitīti ar kļūdām, ievadot zāļu iepakojuma datus manuāli. 

Ceturkšņa laikā 11% trauksmes brīdinājumu tika ģenerēti  zāļu lieltirgotavās, 9% – slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs, kur kļūdu cēloņi bija līdzīgi kā aptiekās. LZVO sadarbībā ar IT izstrādātājiem un sistēmas gala lietotājiem turpina darbu pie kļūdu novēršanas, lai arī turpmāk samazinātu trauksmes brīdinājumu skaitu.

Trauksmes paziņojumi pēc izcelsmes 2023. gada 2. ceturksnī