Vēstule galalietotājiem par izmaiņām līguma noteikumos

Esam nosūtījuši informatīvu vēstuli visiem galalietotājiem par veiktajām izmaiņām Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas Galalietotāja līguma noteikumos.

Labdien!

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) Jūs informē, ka, lai izpildītu Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas prasības, esam veikuši izmaiņas Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas Galalietotāja līguma noteikumos (Noteikumi). Noteikumu jaunā versija ir pievienota šim e-pastam, kā arī aktuālā versija vienmēr būs pieejama interneta vietnē www.lzvo.lv vai to pieprasot LZVO.

Noteikumos ieviestās izmaiņas pārsvarā ir redakcionāli precizējošas un Galalietotāja pienākumus nemaina. 

Īsumā:

  • Noteikumiem esam pievienojuši 5.5.punktu par Galalietotāja tiesībām veikt kopējā koda (bulk code) verificēšanu,
  • redakcionāli esam precizējuši Noteikumu 6.1.punktu,
  • esam precizējuši Noteikumu 9.6., 9.7. un 9.8.punktus par Galalietotāja Datu aizsardzību, nosakot ierobežojumus un priekšnoteikumus gadījumiem, kad LZVO ir tiesīgs piekļūt Galalietotāja Datiem un Auditpēdām, kā arī
  • esam papildinājuši LZVO konfidencialitātes pienākumus, Noteikumu 10.3.punktā nosakot LZVO pienākumu nodrošināt Galalietotāju identitātes aizsardzību.

Noteikumu jauno versiju nav nepieciešams fiziski parakstīt vai kā citādi īpaši noformēt, jo saskaņā ar Noteikumu 14.6 punktu izmaiņas Noteikumos stājas spēkā 30 dienas pēc to paziņošanas Galalietotājam.

Noteikumu jaunā versija stāsies spēkā ar 2019.gada 15.februāri.

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ar cieņu –
Inese Erdmane
Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija

Dokumenti