Vēstule RAĪ

Vēstule RAĪ sakarā ar informācijas apstrādi trauksmes (alerts) brīdinājuma gadījumā

Šī gada janvārī LZVO izsūtīja visiem RAĪ (kas noslēguši ar LZVO sadarbības līgumu) vēstuli sakarā ar informācijas apstrādi trauksmes (alerts) brīdinājuma gadījumā.

LZVO aicina visus RAĪ sniegt kontaktinformāciju, ar ko sazināties trauksmes brīdinājuma gadījumos (pēc 2019.gada 9.februāra)

Vēstuli lasiet pielikumā.