Zāļu verifikācijas sistēmas darbība: Lietuvas pieredze

Tomas Petkevičus, NVVO direktors

Lai gan Lietuvas zāļu verifikācijas organizācijas (NVVO) izveides sākumā bija izaicinājumi, kopš tās dibināšanas 2017. gadā mēs neesam novirzījušies no sava mērķa – nodrošināt zāļu drošību pacientiem. Ar mums aktīvi sadarbojas un atbalsta mūsu dibinātāji: Inovatīvo zāļu asociācija, Ģenērisko zāļu asociācija, Zāļu vairumtirdzniecības asociācija un Lietuvas Aptieku asociācija. Pārstāvji no šīm biedrībām veido NVVO valdi. 

Esmu arī pateicīgs par sadarbību arī Lietuvas kompetento iestādi (NCA), viņu palīdzība bija nenovērtējama NVVO darbības sākumposmā. Laikā, kad Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētā regulas prasības vēl nebija labi zināmas, mēs kopā ar NCA pārstāvjiem visā Lietuvā sniedzām prezentācijas un organizējām seminārus gala lietotājiem.

NVVO ir neliela organizācija, kurā ir tikai divi pastāvīgi darbinieki, tādēļ ikdienas pienākumu veikšanai mēs lielā mērā paļaujamies uz IT rīkiem un programmām.

2018. gadā mēs bijām viena no pirmajām nacionālajām verifikācijas organizācijām, kas sāka izmantot klientu pārvaldības sistēmu (CRM). Tā mums ir izrādījusies ļoti noderīga galalietotāju iesaistīšanā un pārbaudē, kā arī nodrošinot sadarbību ar lielu skaitu reģistrācijas apliecību turētāju (līgumi, rēķini, utt.). Tomēr, pieaugot pieprasījumam pēc papildu funkcijām, mēs saskārāmies ar izaicinājumu pēc pāris gadiem pāriet no vienas klientu pārvaldības sistēmas uz citu.

Vēl viens svarīgs rīks mums ir NMVS Alerts – trauksmes brīdinājumu pārvaldības sistēma. NVVO bija viena no pirmajām valstīm, kas ieviesa automātisku sistēmu trauksmes brīdinājumu izsekošanai. 2019. gadā mēs to ieviesām ražošanas vidē, sadarbojoties ar kolēģiem no Slovēnijas, kuri bija pionieri šajā jomā. Kāpēc šī sistēma darbojas tik labi? Tai ir vairākas priekšrocības:

  1. Šī sistēma ļauj mums saņemt brīdinājumus lietotājam draudzīgā formātā, iekļaujot visu iespējamo informāciju, tai skaitā par produktu, tirgu, iespējamo problēmu (ne tikai kodu, bet arī atšķirības starp skenētajiem un NMVS saglabātajiem datiem), precīzu atrašanās vietu utt.
  2. Tā kalpo kā saziņas līdzeklis starp galalietotājiem un NVVO, kā arī starp reģistrācijas apliecības īpašniekiem (RAĪ), galalietotājiem, NVVO un kompetento iestādi, ja nepieciešams. Kad tiek ģenerēts brīdinājums, informāciju saņem visas puses (RAĪ, galalietotājs un NVVO). Ja kāds no iesaistītajiem pieprasa papildu informāciju, tas tiek nosūtīts tieši adresātam. Šī funkcija ievērojami atvieglo komunikācijas procesu, kas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem nacionālajām organizācijām.
  3. Procesu var automatizēt – šobrīd līdz pat 75% no visiem trauksmes brīdinājumiem var slēgt bez cilvēka iejaukšanās, piemērojot dažādus noteikumus.

Vēl viens liels mūsu veiksmes stāsta faktors ir sadarbība ar kolēģiem no citām valstīm, kas izmanto vienu un to pašu IT pakalpojumu sniedzēju nacionālajām valstu verifikācijas sistēmām. Mums ir spēcīga, uz sadarbību vērsta, aktīva, inovatīva un draudzīga Solidsoft klientu grupa. Šī grupa apmainās ar zināšanām, resursiem un idejām, kas ir īpaši izdevīgi mazām organizācijām, piemēram, NVVO, īpaši tādās jomās kā kvalitātes vadība un IT.

Nobeigumā vēlos izteikt pateicību Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijai ne tikai par iespēju stāstīt par NVVO pieredzi, bet arī par labu, koleģiālu ikdienas sadarbību, īpaši risinot kopīgas problēmas ar starptirgu iepakojumiem. Īpašu atzinību vēlos izteikt Inesei Erdmanei par to, ka viņa kā novērotāja EMVO valdē ir lieliska mazo valstu pārstāve.