Zāļu verifikācijas sistēmas darbība: Polijas pieredze

Ivonna Makmanusa, PLMVO direktore

2019. gadā Polijas Zāļu verifikācijas organizācija (PLMVO) ieviesa stabilu verifikācijas sistēmu, kas ir daļa no Eiropas Zāļu verifikācijas sistēmas Eiropas Savienībā. Polijas zāļu pārbaudes sistēmai (PLMVS) ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu zāļu drošumu un autentiskumu piegādes ķēdē Polijā. Ikdienas informācija par lietotāju, transakciju un brīdinājumu  statistiku sniedz vērtīgu ieskatu par šīs sistēmas efektivitāti, tādēļ vēlos iepazīstināt ar galveno PLMVS statistiku un Polijas centieniem cīņā pret viltotām zālēm.

Polijā verifikācijas sistēmai ir pieslēgušie un aktīvi iesaistījušies aptuveni 15 000 galalietotāju, tostarp vairāk nekā 400 vairumtirgotāju, vairāk nekā 1500 slimnīcu un gandrīz 13 000 aptieku. Šis lielais lietotāju skaits apliecina ieinteresēto pušu apņemšanos rūpēties par pacientu drošību. Vidēji nedēļā sistēmā tiek veikti aptuveni 44 miljoni darījumu – sistēma plaši tiek izmantota Polijas zāļu piegādes ķēdē. Viens no verifikācijas sistēmas pamata pīlāriem ir katra zāļu iepakojuma skenēšana, lai farmaceits pārbaudītu tā autentiskumu pirms zāļu izsniegšanas pacientam. Polijā katru nedēļu tiek skenēti vairāk nekā 16 miljoni iepakojumu, apliecinot šīs svarīgās pārbaudes plašo lietošanu.

Neskatoties uz lielo darījumu un skenēšanas apjomu, trauksmes brīdinājumu līmenis joprojām ir iespaidīgi zems, tas ir zem 0,015%. Šis zemais trauksmes brīdinājumu līmenis liecina par PLMVS efektivitāti viltotu zāļu aprites atklāšanā un novēršanā. Ir vērts atzīmēt, ka Polija lepojas ar vienu no zemākajiem trauksmes brīdinājumu rādītājiem starp tādām lielajām valstīm kā Francija, Spānija un Vācija.

Lai nodrošinātu optimālu reakciju uz trauksmes brīdinājumiem un uzlabotu sistēmas vispārējo efektivitāti, PLMVO  iegulda ievērojamas pūles komunikācijas un izglītības iniciatīvās. Farmaceitiem ir galvenā loma viltotu zāļu apkarošanā, un ir ļoti svarīgi viņus izglītot par to, kā reaģēt uz trauksmes brīdinājumiem. Izmantojot plašas apmācības un informatīvos materiālus, farmaceitiem ir sniegtas zināšanas par trauksmes brīdinājumu identificēšanu un tūlītēju apstrādi. Turklāt PLMVO ir ieviesis jaunu Nacionālo trauksmes brīdinājumu valdības sistēmu (NAMS) – tiešsaistes programmu, kas sniedz farmaceitiem vēl detalizētāku informāciju par iespējamo trauksmes brīdinājuma cēloni, kā arī nodrošina ātrāku saziņu ar reģistrācijas apliecības īpašnieku. Šī proaktīvā pieeja dod iespēju farmaceitiem vajadzības gadījumā nekavējoties rīkoties, vēl vairāk sargājot piegādes ķēdi no viltotām zālēm.

Efektīva sadarbība starp PLMVO un nacionālo kompetento iestādi (NCA) ir ievērojami palīdzējusi verifikācijas sistēmas panākumiem Polijā. NCA ir izšķiroša loma uzraudzībā un noteikumu ievērošanas nodrošināšanā. Regulāra saziņa un cieša sadarbība ļauj ātri reaģēt uz jebkādiem jauniem izaicinājumiem vai draudiem. Šī sadarbības pieeja veicina proaktīvu un dinamisku vidi, nepārtraukti uzlabojot sistēmas efektivitāti un iedarbīgumu.