Par LZVO

Verifikācijas jeb zāļu drošuma pārbaudes sistēmas mērķis ir novērst viltotu zāļu izplatīšanas iespējas un nonākšanu pie patērētājiem. Tā ir jauna līmeņa zāļu drošības sistēma, kas vienoti darbojas visās Eiropas valstīs. Ražotāji marķē katru paciņu ar unikālu kodu un ievada Eiropas datu bāzē. Lieltirgotāji pārbauda zāļu autentiskumu, piegādā tās aptiekām un ārstniecības iestādēm, kas dzēš unikālo kodu no Eiropas datu bāzes. Iedzīvotāji saņem pārbaudītas un drošas zāles.

Ražotājs
arrow-image
Lieltirgotājs
arrow-image
Aptieka
Ārstniecības iestāde
arrow-image
Pacients
Veselības ministrija
Izstrādā veselības politiku un likumdošanu, tai skaitā normatīvo aktu bāzi zāļu apritei un zāļu verifikācijas sistēmas darbībai Latvijā
Zāļu valsts aģentūra
Reģistrē zāles, saskaņo drošuma pazīmju izvietošanu uz iepakojuma Latvijā reģistrētajām un paralēli importētajām zālēm
Veselības inspekcija
Uzrauga zāļu apriti, izmeklē viltojumu aizdomas un kontrolē zāļu izplatības kārtības ievērošanu