Aicinām atjaunot aktuālo informāciju par pārstāvētajiem RAĪ

Lai varētu sagatavot Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) 2022. gada budžeta projektu un aprēķināt reģistrācijas apliecību īpašnieku (RAĪ) ikgadējo maksu, aicinām visus RAĪ nekavējoties atjaunot informāciju LZVO klientu portālā atbilstoši Sadarbības līguma 4.2. punktam.

Ja pārstāvat vairāk kā vienu RAĪ Latvijas tirgū, lūdzam atjaunot informāciju par visiem pārstāvētajiem RAĪ. Aktuālais RAĪ skaits tiek ņemts vērā, aprēķinot gada maksas lielumu nākamajam gadam.

Kā zināms, LZVO ir izveidojis klientu portālu, lai tajā uzkrātu leģitīmu informāciju par saviem sadarbības partneriem – RAĪ un gala lietotājiem. Klientu portālā katram LZVO klientam ir izveidots individuāls profils. Katru uzņēmumu var pārstāvēt divas kontaktpersonas, kurām tiek piešķirta piekļuve portālam.

Klientu portāls ļauj RAĪ atjaunināt savus datus, iesniegt un saņemt aktuālos dokumentus, slēgt līgumus, saņemt rēķinus un sazināties ar LZVO. Tajā ir arī detalizēta, aktuāla un profesionāla informācija par verifikācijas sistēmas darbību, sistēmas atjauninājumiem, Eiropas Savienības un Latvijas darbības vadlīnijas un dažādi citi dokumenti.

Lūdzu, pārliecinieties, ka klientu portālā ir atjaunināta informācija par jūsu pārstāvēto uzņēmumu, pārstāvētajiem tirdzniecības atļauju turētājiem, pašreizējo bankas informāciju par rēķiniem un e-pasta kontaktpersonas brīdinājumu paziņojumiem. Lūdzu, nekavējoties informējiet LZVO, ja ir mainījušās attiecīgās kontaktpersonas.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt [email protected] vai sazināties klientu portālā.