Aizvadīts seminārs par verifikācijas sistēmas aktualitātēm ražotājiem

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) septembrī rīkoja bezmaksas semināru ražotājiem par Zāļu verifikācijas sistēmas aktualitātēm Latvijā, tieši uzrunājot un informējot 40 dalībniekus no 34 uzņēmumiem.

Seminārs reģistrācijas apliecību īpašniekiem (RAĪ) norisinājās 9. septembrī, un tajā LZVO partneriem bija iespēja iepazīties ar aktuālo informāciju par verifikācijas sistēmas darbību Latvijā vairāk nekā trīs gadu ilgumā, LZVO starptautisko pieredzi darbā ar citām nacionālajām verifikācijas sistēmām un Arvato darba grupās, trauksmes brīdinājumu izmeklēšanu un aktualitātēm šajā jomā, kvalitātes vadības sistēmu un procedūrām datu kvalitātes un darbības efektivitātes nodrošināšanai, kā arī IT drošības aspektiem. 

RAĪ semināra prezentācija 09.09.2022.pdf