EMVO ziņu lapa par zāļu verifikācijas sistēmas darbību

Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (EMVO) ir laidusi klajā ziņu lapu, kurā iepazīstina ar kritērijiem, kas ļauj identificēt sistēmas “kritiskās valstis”, stāsta par Rumānijas verifikācijas pieredzi un citām sistēmas aktualitātēm. 

Razvans Mihais Prisada (Razvan Mihai Prisada), Rumānijas Nacionālās zāļu un medicīnas ierīču aģentūras prezidents, stāstot par Rumānijas pieredzi zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanā, uzsver visu iesaistīto pušu efektīvas sadarbības un kvalitatīvas komunikācijas nozīmi. 

EMVO ir izstrādājusi kritērijus, pēc kuriem dalībvalstis var kvalificēt kā “kritiskas”. Kritērijus veido trīs parametri – trauksmes brīdinājumu līmenis (procentuālā daļa no kopējā skenēšanas reižu skaita), pieslēgto gala lietotāju procentuālā daļa, kā arī dzēsto iepakojumu rādītājs. Valsts tiek identificēta kā “kritiska”, ja tai pēdējo trīs mēnešu laikā ir vismaz viens “kritisks” parametrs vai divi “izaicinoši” parametri. EMVO regulāri seko “kritisko” valstu sarakstam un tajā iekļauto valstu darbībai. EMVO uzsver, ka divas valstis pavisam nesen no saraksta ir izslēgtas un aicina visas sistēmas dalībvalstis pielikt pūles, lai sasniegtu noteiktos sistēmas darbības rādītājus. 

Ziņu lapā EMVO informē arī par EAMS (Alert Management System pilotprojekts) norises gaitu, kā arī par IMT transakcijām. 


EMVO ziņu lapa:

EMVS Community Newsletter October 2022