EMVS jaunumu lapa informē par trauksmes paziņojumu vadības sistēmas veidošanu

Eiropas Zāļu verifikācijas organizācija (EMVO) ir laidusi klajā jaunāko ziņu lapu, kurā informē par jauno trauksmes paziņojumu vadības sistēmas (Alert Management System, AMS) izstrādi. Rumānijas Zāļu verifikācijas organizācija OSMR dalās ar savu pieredzi trauksmes brīdinājumu skaita samazināšanā, savukārt Slovēnijas Zāļu valsts aģentūra dalās ar secinājumiem par Viltoto zāļu direktīvas īstenošanas nozīmi visā Eiropā un katras valsts līmenī.

Trauksmes vadības sistēma (AMS) – Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas (EMVS) projekts, kurā piedalās visu ieinteresēto pušu pārstāvji un, kura mērķis ir uzlabot un vienkāršot trauksmes brīdinājumu izmeklēšanu, atbalstot sistēmas lietotājus visos izmeklēšanas līmeņos. AMS savienos vienā platformā ražošanas apliecību īpašniekus, vairumtirgotājus, aptiekas un slimnīcas. Tas ļaus efektīvāk vadīt un operatīvāk izmeklēt trauksmes paziņojumus. Pirmā AMS HUB testa versija tika palaista jau 2021. gada oktobrī, pašlaik notiek sistēmas izmēģinājuma pilotprojekts ar mērķi jau 2022. gada maijā palaist visas sistēmas izmēģinājuma darbību.

Tāpat EMVO ziņu lapā Rumānijas Zāļu verifikācijas organizācija dalās ar pieredzi, kādus pasākumus tā kopā ar visiem saviem sadarbības partneriem ir veikusi trauksmes paziņojumu skaita samazinājumam, tostarp izveidojot arī lietotni The Alert Manager Application.

EMVS Community Newsletter. March 2022