Gala lietotāji izvērtē LZVO ziņu lapu saturu, formu un iznākšanas biežumu

Lai pārliecinātos par Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) ziņu lapas satura un formas atbilstību gala lietotāju vajadzībām, LZVO šā gada maijā veica gala lietotāju aptauju. Tajā LZVO noskaidroja, cik daudzi gala lietotāji saņem un iepazīstas ar ziņu lapu saturu un kā viņi vērtē ziņu lapas saturu, formu un iznākšanas biežumu.

Gala lietotāju aptaujā piedalījās 301 respondents – LZVO sistēmas gala lietotāji: individuālās atvērta tipa aptiekas, poliklīnikas, veselības centri, medicīnas centri, klīnikas, lieltirgotavas, slimnīcas, slēgta tipa aptiekas, zobārstniecības iestādes un prakses, ģimenes vai citas specialitātes ārsta prakses un tīkla atvērta tipa aptiekas.

“Lai vēl mērķtiecīgāk mijiedarbotos ar verifikācijas sistēmas gala lietotājiem, kas ir nozīmīgs partneris verifikācijas sistēmas darbības un attīstības nodrošināšanā, 2022. gada aprīlī nolēmām reizi ceturksnī izsūtīt LZVO ziņu lapu, kurā informētu par verifikācijas sistēmas aktualitātēm un LZVO paveikto. Šogad apritēja gads, kopš uzcītīgi strādājam pie ziņu lapu izveides, tāpēc vēlējāmies noskaidrot gala lietotāju redzējumu, lai ziņu lapu saturs, forma un iznākšanas biežums maksimāli atbilstu gala lietotāju vajadzībām. Esam gandarīti, ka gala lietotāji pozitīvi novērtē mūsu pūles un atzinīgi izsakās par saņemtajām LZVO ziņu lapām,” norāda Inese Erdmane, LZVO valdes priekšsēdētāja.

Ziņu lapas satura, formas un regularitātes novērtējums

89% respondentu norādīja, ka gada laikā savā e-pastā ir saņēmuši vismaz vienu no LZVO ziņu lapām. Savukārt 11% respondenti norādīja, ka līdz šim nav saņēmuši nevienu LZVO ziņu lapu. 

No tiem respondentiem (242 gala lietotāji), kas vērtēja ziņu lapu informācijas atbilstību un vērtīgumu, 76% jeb 185 respondenti ziņu lapu informācijas atbilstību un vērtīgumu vērtēja kā ļoti labu un labu, savukārt 22% novērtēja neitrāli. Tāpat trīs respondenti ziņu lapu informācijas atbilstību un vērtīgumu vērtēja kā vāju.

Vērtējot ziņu lapu pārskatāmību un lasīšanas ērtumu, 80% to novērtēja kā ļoti labi un labi, 18% novērtēja neitrāli, savukārt 2% novērtēja vāji.

Gala lietotājiem tika lūgts novērtēt arī izvēlēto ziņu lapas formātu – īsās ziņas. No tiem gala lietotājiem (238), kas novērtēja ziņu lapas formātu, 81% izvēlēto ziņu formātu novērtēja ļoti labi un labi, 18% neitrāli, un tikai 2 respondenti izvēlēto ziņu formātu novērtēja vāji.

Savukārt ziņu lapas iznākšanas biežumu vērtēja 239 respondenti, un 74% no tiem esošo ziņu lapas iznākšanu reizi ceturksnī novērtēja ļoti labi vai labi, 26% neitrāli, un tikai 1 respondents esošo iznākšanas biežumu novērtēja ļoti vāji.

LZVO atgādina, ka ikviens interesents ziņu lapas saņemšanai var pieteikties šeit.