IT piegādātāji atkārtoti aptaujā augstu novērtējuši LZVO klientu atbalstu

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) šī gada aprīlī veica IT piegādātāju aptauju par LZVO klientu servisa darbu, lai pilnveidotu līdzšinējo darba kvalitāti un sadarbību ar klientiem. Aptaujā tika aicināti piedalīties visi IT piegādātāji, kas sadarbojas ar LZVO un piedāvā gala lietotājiem – aptiekām, slimnīcām, ārstniecības iestādēm un lieltirgotavām – programmatūru zāļu verifikācijai. Atbildes sniedza 23 IT piegādātāju pārstāvji, kas pašlaik sniedz pakalpojumus 84% LZVO gala lietotāju. 10% sistēmas gala lietotāju šobrīd izmanto portālu, verificējot zāles manuāli.

Tāpat kā 2021. gadā veiktajā aptaujā, arī šogad LZVO saņēma ļoti augstus sistēmas darbības un klientu atbalsta vērtējumus. “Kopš sistēmas pirmsākumiem, pateicoties LZVO komandai un visām iesaistītajām pusēm, ir izdevies radīt un uzturēt sistēmu, kas atbilst augstākajiem kvalitātes un drošības standartiem. Tostarp regulāras sadarbības partneru aptaujas ļauj laikus izķert potenciālos sistēmas darbības un klientu atbalsta klupšanas akmeņus un tos ātri novērst,” uzsver Inese Erdmane, LZVO valdes priekšsēdētāja.

LZVS tehniskās pieejamības un veiktspējas novērtējums

IT piegādātāji Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) darbību kopumā ir novērtējuši kā ļoti labu vai labu, vērtējumam sasniedzot 4,7 balles (5 baļļu sistēmā). Kā ļoti labu vai labu respondenti ir novērtējuši sistēmas darbības ātrumu (92%) un ikdienas pieslēgšanos sistēmai (91%). 20 no 23 respondentiem norādīja, ka viņu ieskatā sistēmas tehniskā darbība vērtējama kā ļoti laba vai laba, savukārt viens IT pārstāvis norādīja, ka sistēmas tehniskā darbība ir vāja. Tehniskās darbības pārtraukuma novēršanas ātrums novērtēts ar 4,8 ballēm, vairumam aptaujas dalībnieku to uzskatot to par labu vai ļoti labu (83%).

Klientu atbalsta novērtējums

Vairāk kā puse no atbildes sniegušajiem IT uzņēmumiem (13 respondenti) ir izmantojuši LZVO klientu atbalstu problēmsituāciju risināšanai. Visi IT pakalpojumu sniedzēji, kas ir izmantojuši LZVO klientu atbalstu, to novērtē kā labu vai ļoti labu teju vai visos klientu atbalsta parametros – LZVO darbinieku sasniedzamība pa e-pastu un telefonu, jautājuma risināšana pēc būtības, jautājuma atrisināšanas ātrums, atbalsts un ieinteresētība, atsaucība un pozitīva attieksme un LZVO klientu serviss kopumā. IT piegādātāji LZVO klientu servisu kopumā ir novērtējuši ar 4,8 ballēm no maksimāli 5 iespējamām.

Klientu servisa atbalsta laika vērtējums

No tiem sadarbības partneriem, kas ir izmantojuši attiecīgo LZVO klientu servisa atbalstu (13 respondenti), absolūtais vairākums (11 IT piegādātāji) atbalstu ir saņēmusi 1-4 stundu laikā, bet 100% visi IT piegādātāji to ir saņēmuši vienas darba dienas laikā. Salīdzinot saņemtā atbalsta ātrumu ar IT piegādātāju vēlmēm, svarīgi atzīmēt, ka līdz šim sniegtā atbalsta ātrums pārsniedz IT piegādātāju gaidas.

LZVO pateicas visiem IT sistēmu piegādātājiem par aptaujas aizpildīšanai veltīto laiku un sniegto vērtējumu. LZVO izmantos aptaujā iegūtos ieteikumus un komentārus savas darbības pilnveidei.