Izmaiņas Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas valdē

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) valdē kopš 2019. gada 17. decembra darbojas jauna valdes locekle Daina Dzirkale, kas pārstāv inovatīvo zāļu ražotājus (Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija), un patentbrīvo zāļu ražotājus (Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija). D. Dzirkale ir SIA “GlaxoSmithKline Latvia” ārējo attiecību direktore.

Valdē turpina strādāt LZVO izpilddirektore, valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane, kā arī Mārcis Rutulis, kas pārstāv paralēli importēto zāļu izplatītājus (Latvijas Zāļu paralēlā importa asociācija), zāļu lieltirgotavas (Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija) un aptiekas (Aptieku īpašnieku asociācija).

D. Dzirkale valdē aizstās Santu Bičvkoviču-Vavžiku, kas valdi atstāja darba maiņas dēļ. 

LZVO izsaka lielu pateicību Santai Bičkovičai-Vavžikai par lielo devumu zāļu verifikācijas sistēmas izveidē Latvijā. Nav vienkārši no nulles uzbūvēt jaunu, apjomīgu sistēmu, kas darbojas visā Eiropā un kurā paredzēts pārbaudīt miljoniem zāļu iepakojumu. Mums kopā tas veiksmīgi izdevās, un tajā ir arī liels Santas nopelns, pateicoties viņas plašajām zināšanām, strukturētajai domāšanai un atvērtībai jaunu risinājumu meklēšanai

LZVO valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane

LZVO Latvijā uztur un pārvalda zāļu verifikācijas jeb drošuma pārbaudes sistēmu, kas kopš 2019. gada 9. februāra darbojas vairāk nekā 30 Eiropas valstīs. Zāļu verifikācijas sistēmas izveidi paredz ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161).