Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) komandā ir notikušas personāla izmaiņas.

Kopš 2023. gada 17. jūlija par jauno kvalitātes vadītāju ir kļuvusi Sanda Čerdinceva, aizstājot Andru Pučko, kas ir devusies ilgstošā atvaļinājumā. 

Inese Erdmane, LZVO valdes priekšsēdētāja, saka: “Liels paldies Andrai par līdzšinējo darbu organizācijā. Pateicoties Andras augstajām profesionālajām zināšanām un aktivitātei, esam aktīvi iekļāvušies visas Eiropas Zāļu verifikācijas sistēmas tālākā izstrādē un uzlabošanā. Vienlaikus esmu droša, ka Sanda kvalitatīvi un efektīvi turpinās kvalitātes vadītājas pienākumus Latvijā un arī iesaistīsies kvalitātes vadības darba grupās Eiropā.”

Sanda Čerdinceva ir augstas klases profesionāle ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi kvalitātes vadībā, uzsākot darbu kā kvalitātes vadības sistēmu speciāliste Valsts asinsdonoru centrā un turpinot kā kvalitātes nodaļas vadītāja zāļu ražošanas uzņēmumā SIA “Silvanols”, atbildot par kvalitātes vadības sistēmas darbības nodrošināšanu un pilnveidošanu, uzņēmuma iekšējo procesu darbības uzturēšanu, uzraudzību un atbilstības novērtēšanu atbilstoši likumdošanai, labas ražošanas prakses, ISO 13485 un ISO 22000 standartiem, kā arī nodrošinot procesu un sistēmu validāciju. Paralēli kvalitātes vadībai Sanda ir darbojusies kā ārštata auditors. Lielisku pieredzi Sanda ir guvusi kā laboratorijas kvalitātes vadītāja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, gan piedaloties iekšējos un ārējos auditos, gan nodrošinot atbilstošu dokumentu, noviržu, izmaiņu, sūdzību un risku vadību, kā arī korektīvo un preventīvo darbību uzraudzību un piegādātāju novērtēšanu.