Verification scanner

Latvijā zāļu verifikācijas sistēmā jau pārbaudīti 3 miljoni iepakojumu

Jau piecus mēnešus Latvijā veiksmīgi darbojas jaunā zāļu drošuma pārbaudes jeb verifikācijas sistēma, kas vienlaikus ir ieviesta vairāk nekā 30 Eiropas valstīs un kuras uzdevums ir novērst risku, ka pacientiem tiek izsniegtas vai pārdotas viltotas zāles.

Laikā kopš 9. februāra, kad sistēma uzsāka darbu, gala lietotāji Latvijā – aptiekas un veselības aprūpes iestādes – ir jau pārbaudījuši un dzēsuši no sistēmas vairāk nekā 3 miljonus zāļu iepakojumu.

Verifikācijas sistēmas darbības pamatprincips ir, ka katra zāļu paciņa tiek marķēta ar unikālu kodu jau rūpnīcā ražošanas procesā, un visu ražotāju dati par kodiem tiek augšuplādēti un saglabāti kopējā Eiropas datu bāzē. Ceļā pie patērētāja šis kods tiek pārbaudīts visos zāļu izplatīšanas posmos. Pirms zāļu pārdošanas aptiekā vai izlietošanas ārstniecības iestādē – slimnīcā, poliklīnikā, veselības centrā, ārsta praksē vai zobārstniecības klīnikā un praksē – zāļu kods tiek dzēsts no Eiropas kopējās sistēmas. Līdz ar to otru zāļu iepakojumu ar tādu pašu kodu, piemēram, pārkopējot to uz viltotas paciņas, vairs pārdot nevarēs – sistēma uzrādīs brīdinājumu, zāles tiks izņemtas no apgrozības un pārbaudītas.

Verifikācijas sistēma attiecas uz recepšu zālēm un vienu bezrecepšu medikamentu – omeprazolu. Latvijā verifikācijas sistēmu veido un pārvalda Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO). Verifikācijas sistēmai Latvijā ir jāpieslēdzas un zāles jāpārbauda lieltirgotavām, aptiekām un ārstniecības iestādēm, kurās ir pieejamas recepšu zālēs – slimnīcām, poliklīnikām, veselības centriem, ārstu praksēm, zobārstniecības klīnikām un praksēm.

Kopumā sistēmai ir pieslēgušies jau 1164 lietotāji un pieslēgšanās turpinās, katru nedēļu zāļu verifikācijas sistēmai pievienojas jauni lietotāji. 


826
Visas aptiekas
30
Visas slimnīcas
192
Ārstniecības iestādes
52
Lieltirgotavas
50
Zobārstniecība
12
Ārsti

“Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas darbība ir stabila, tā darbojas bez pārtraukumiem,” uzsver LZVO valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane. “Lietotāji turpina pieslēgties, un esošie lietotāji verificē un dzēš zāles, uz ko attiecas jaunā sistēma. Protams, kā jebkurai jaunai sistēmai ir nepieciešams “ieskriešanās laiks”, kad tiek atklātas un novērstas atsevišķas tehniskas un procesu nepilnības.”

Neprecīzi sistēmā ievadīti ražotāju dati vai atsevišķas tehniskās nepilnības var gala lietotājam aptiekā zāļu verifikācijas brīdī ģenerēt trauksmes brīdinājumu. Latvijā trauksmes paziņojumu skaits ir tikai 0,2% no kopējā verificēto zāļu paciņu skaita. LZVO un atbildīgajām valsts institūcijām – Veselības inspekcijai un Zāļu valsts aģentūrai – ir iespējams monitorēt trauksmes brīdinājumus zāļu verifikācijas sistēmā. Trauksmes paziņojuma gadījumā LZVO sazinās gan ar gala lietotājiem, gan ražotāju pārstāvjiem par trauksmes paziņojumu iemesliem, rīcību un rezultātu.

Latvijā sistēmas darbības laikā nav konstatētas viltotas zāles, taču informācija no citām Eiropas valstīm liecina, ka sistēma jau ir atklājusi vairākus zāļu viltošanas gadījumus, un brīdinājumi par tiem ir pieejami Veselības inspekcijas mājas lapā.

Zāļu verifikācijas sistēmas izveidi paredz ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161).