LZVO Rīgā uzņem NMVO kvalitātes un IT vadītājus un Arvato Systems GmbH pārstāvjus

Šī gada 20. un 21. aprīlī Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) sadarbībā ar Arvato Systems GmbH Rīgā organizēja divu dienu darba grupu seminārus nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju (NMVO) kvalitātes un IT vadītājiem, lai izvērtētu sasniegtos rezultātus un plānotu turpmāko zāļu verifikācijas sistēmas attīstību.

20. aprīļa seminārā NMVO, kas noslēgušas sadarbības līgumus ar Arvato, kvalitātes un IT vadītāji tikās, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par verifikācijas sistēmu un turpmākajiem izaicinājumiem, kas kopīgi visām iesaistītajām NMVO. Lai nodrošinātu ātru un efektīvu sadarbību starp visām iesaistītajām NMVO, ir izveidotas vairākas darba grupas, kas strādā pie kopīgiem kvalitātes, izmaiņu kontroles, sistēmas atjaunošanas relīžu, IT pakalpojumu sniedzēju kvalificēšanas un citiem svarīgiem jautājumiem.

21. aprīļa seminārā kvalitātes un IT vadītāji darbojās atsevišķās grupās, lai pārrunātu un aktualizētu svarīgākos ar sistēmu saistītos jautājumus tieši kvalitātes un IT risinājumu jomā.

Seminārā piedalījās 30 kvalitātes un IT vadītāji no 16 valstīm, kas reizi 6 mēnešos tiekas kādā no Arvato grupas dalībvalstīm, lai apspriestu zāļu verifikācijas sistēmas aktualitātes. Arvato grupa šādus darba seminārus rīko kopš 2018. gada. Rīgā organizētajā divu dienu seminārā piedalījās arī Arvato Systems GmbH pārstāvji, prezentējot NMVO pārstāvjiem svarīgāko zāļu verifikācijas sistēmas attīstības informāciju.