Arvato Systems GmbH

LZVO uzņem Rīgā 16 NMVO vadītājus un Arvato Systems GmbH pārstāvjus

Šā gada 27.un 28.jūnijā Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) sadarbībā ar Arvato Systems GmbH rīkoja divu dienu darba grupu sanāksmes, lai izvērtētu pašreizējos rezultātus un plānotu tālāku zāļu verifikācijas sistēmas projekta virzību.

27.jūnija dienas pirmajā pusē notika nacionālo zāļu verifikācijas organizāciju (NMVO), kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Arvato, vadītāju sanāksme par jautājumiem, kas ir kopīgi visām valstīm. Lai veiksmīgi un savlaicīgi ieviestu nacionālās zāļu verifikācijas sistēmas, NMVO ir izveidojušas vairākas darba grupas, kas strādā pie kopīgiem kvalitātes jautājumiem, izmaiņu kontroles, turpmākajām sistēmas relīzēm, IT pakalpojumu sniedzēju kvalificēšanas, gala lietotāju masveida augšupielādes un pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritēriju izstrādes. Izveidotās darba grupas sniedza atskaiti NMVO vadītājiem un vienojās par turpmākajiem darbiem un mērķiem.

27.jūnija pēcpusdienā NMVO vadītāji tikās ar Arvato Systems GmbH projekta vadītājiem Peter Koop un Stefan Moch. Sanāksmes gaitā tika pārrunāta projekta ieviešanas gaita, plānotās zāļu verifikācijas sistēmas relīzes, nepieciešamā informācija un atbalsts.

28.jūnijā darbs turpinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču telpās, kur tikās un savstarpējā pieredzē dalījās ne tikai NMVO vadītāji, bet arī kvalitātes un IT vadītāji, kā arī Arvato valstu projektu vadītāji. Seminārā piedalījās vairāk kā piecdesmit dalībnieki no sešpadsmit dalībvalstīm. Kopējā darbā tika izskatīti un izdiskutēti daudzi jautājumi, kā piemēram, Arvato atbalsta portāls NMVO, kur tiks reģistrēti incidenti, izmaiņu kontroles un citi pieprasījumi. Arvato informēja dalībvalstis par radušos situāciju ar atskaitēm kompetentajām iestādēm, kas nav iestrādātas līdz šim nevienā saistošā dokumentā. Arvato prezentēja plānoto risinājumu, kā atbalstīt NMVO to IT piegādātāju sertificēšanā jeb pašu kvalificēšanā, pirms pievienošanās darba videi.  Šādas tikšanās ir noderīgas visu valstu pārstāvjiem viedokļu, pieredzes un zināšanu apmaiņai.