LZVS darbības rādītāji Latvijā 2024. gada 1. ceturksnī

Kopumā Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) veiktspēja un darbība 2024. gada pirmajā ceturksnī ir bijusi stabila. Sistēmā tiek veiktas transakcijas, un tā ģenerē trauksmes brīdinājumus, kā to paredz sistēmas darbības prasības. Latvijas zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) rīcībā nav ziņojumu par potenciāliem zāļu viltošanas gadījumiem.

Pārbaudīto iepakojumu skaits

2024. gada pirmajā ceturksnī LZVS veikti 29 miljoni transakciju, kas ir par 6% vairāk kā 2023. gada attiecīgajā periodā. Sistēmā ir iespējamas divu veidu transakcijas – zāļu iepakojuma pārbaude vai zāļu iepakojuma dzēšana no sistēmas gadījumā, kad zāles jau nonāk pie pacienta. 

Pēc gala pārbaudes pie iedzīvotājiem 2024. gada pirmajā ceturksnī kopumā nonākuši nedaudz vairāk kā 7,5 miljoni zāļu iepakojumu, kas ir par 4% vairāk kā 2023. gada pirmajā ceturksnī.

Trauksmes brīdinājumi

Trauksmes brīdinājumu skaits laika gaitā ir būtiski samazinājies. Pirmajos trīs gada mēnešos trauksmes brīdinājumu īpatsvars bija 0,01% no kopējo nacionālo transakciju skaita, to iemesli visbiežāk saistīti ar tehniskām vai cilvēku kļūdām.

Gala lietotāji

Latvijā verifikācijas sistēmai ir pieslēgušies un zāļu drošumu 2024. gada pirmajā ceturksnī pārbaudīja 1203 lietotāji – aptiekas, slimnīcu aptiekas, zāļu lieltirgotavas un ārstniecības iestādes, kam ir zāļu iegādes atļauja (slimnīcas, poliklīnikas, ārstu prakses, zobārstniecības klīnikas un prakses).