No novembra vairs nedarbosies interfeisa versija v4

Lai pastāvīgi uzlabotu Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) funkcionalitāti un drošumu, notiek regulāri LZVS pamatsistēmas un arī interfeisa (gala lietotāju saskarnes) atjauninājumi. Šobrīd vienlaikus tiek uzturētas divas interfeisa versijas, bet versija v4 tiks slēgta 2024. gada novembrī, kad plānots uzstādīt nākamo pamatsistēmas atjauninājumu. Tādēļ Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) aicina visus LZVS gala lietotājus un IT piegādātājus pārliecināties, kāda interfeisa versija šobrīd tiek izmantota, un nepieciešamības gadījumā uzstādīt jauno versiju. 

LZVO atgādina, ka interfeisa versija v5 ir pieejama jau kopš 2022. gada maija, un aicina visus gala lietotājus laikus pāriet uz pēdējo interfeisa versiju v5. Lūdzam pārliecināties pie sava IT nodrošinātāja, vai ir veikti visi nepieciešamie darbi pārejai uz pēdējo interfeisa versiju v5, lai darbs ar verifikācijas sistēmu netiktu traucēts. Pēc nākamo atjauninājumu uzstādīšanas 2024. gada novembrī darbs ar zāļu verifikāciju būs iespējams tikai tad, ja būs uzstādīti arī atjauninājumi katra gala lietotāja pusē. 

Interfeisa versija v5 nodrošina vairākus funkcionālos uzlabojumus gala lietotājiem darbā ar verifikācijas sistēmu. Verifikācijas pieprasījuma atbildē pieejama informācija par papildu parametriem saistībā ar produkta iepakojumu, kā arī var uzzināt, vai iepakojumu dzēsis tas pats lietotājs, un to, vai ir iespējams atgriezt iepakojuma statusu. Kā arī sistēma nodrošina pēdējo brīdinājumu atkārtotai iepakojumu dzēšanai pirms trauksmes brīdinājuma ģenerēšanas.