Parakstīta nodoma vienošanās

Parakstīta Nodoma vēstule ar Arvato

2017.gada 6.jūnijā notika Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) Biedru sapulce, kur tika apstiprināts budžets Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) ieviešanai 2017.-2018.gadā un valdes izstrādātā metodika ieviešanas perioda izmaksu segšanai.

Sanāksmes piedalījās visi Pilntiesīgie biedri. Biedru sapulce apstiprināja ZAB Sorainen kā juridisko pakalpojumu sniedzējus ar LZVS izveidi, ieviešanu un uzturēšanu saistīto līgumu un citu dokumentu sagatavošanai, izskatīšanai un saskaņošanai.

Vairāk kā gadu farmācijas nozaru pārstāvji uzklausīja, vērtēja, jautāja un centās izprast Eirops zāļu verifikācijas organizācijas ieteiktos 3 Blueprint pakalpojumu sniedzējus, lai izvēlētos atbilstošāko Latvijas tirgus vajadzībām. Tika izveidota iepirkumu procedūra, izstrādāti izvērtēšanas kritēriji, aprakstītas standarta jeb obligātās IT sistēmas un kvalitātes prasības, pārrunātas vietējās prasības, uzklausīti visi 3 pretendenti un izvērtēti gan paši pretendenti, gan viņu risinājumi un piedāvājumi. Biedru sapulce apstiprināja Arvato Systems kā Blueprint pakalpojumu sniedzēju LZVO, deva atļauju Valdei parakstīt Nodoma vēstuli (Letter of Intent) un uzsākt darbu pie Līguma par LZVS izveidi, ieviešanu un uzturēšanu sagatavošanas un slēgšanas  uz 10 gadiem.

Informācijai