Seminārs

Seminārs par Viltoto zāļu direktīvas ieviešanu Latvijā

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO), sadarbībā ar Veselības Ministriju, Zāļu Valsts aģentūru (ZVA) un Veselības inspekciju rīkoja semināru par Viltoto zāļu direktīvas ieviešanu Latvijā.

Uz sanāksmi tika uzaicināti biedrību “Latvijas Lielo slimnīcu asociācija”, “Latvijas slimnīcu biedrība” un VADDA biedri. Sanāksme notika Veselības Ministrijas telpās. Sanāksmē uzstājās ZVA direktora vietnieks Jānis Zvejnieks, kurš pastāstīja par Viltoto zāļu direktīvu un Deleģēto Regulu, drošuma pazīmēm uz iepakojuma, kuras zāles pakļaujas šai Regulai, kad jāievieš, kas ir jāveic slimnīcām, kā arī atbildēja uz klausītāju jautājumiem. LZVO izpilddirektore Inese Erdmane prezentēja Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētās Regulas ieviešanas gaitu Latvijā.