Sistēmas darbības rādītāji Latvijā

2024. gada 9. februārī apritēs jau 5 gadi, kopš visā Eiropā un arī Latvijā darbojas zāļu verifikācijas sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt visiem cilvēkiem tikai drošas zāles, izslēdzot iespēju, ka pa legālām piegādes ķēdēm pacientus sasniedz viltotas zāles. 

Laika gaitā ir pakāpeniski pieaudzis Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā (LZVS) pārbaudīto un dzēsto zāļu iepakojumu skaits, samazinājies trauksmes brīdinājumu īpatsvars, kā arī pilnībā sakārtota gala lietotāju pieslēgšanās LZVS. 

Pārbaudīto iepakojumu skaits

Kopš verifikācijas sistēmas darbības uzsākšanas Latvijā pārbaudīto un dzēsto zāļu iepakojumu skaits katru gadu pakāpeniski palielinās. Tas skaidrojams pamatā ar diviem iemesliem – pirmkārt, sistēmas darbības pirmajos gados pakāpeniski palielinājās gala lietotāju skaits, kā arī uzlabojās sistēmas lietošanas pieredze un kvalitāte. Otrs iemesls ir tirgus izaugsme un zāļu patēriņa pieaugums. 

2023. gadā Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā kopumā tika veikti 107,8 miljoni transakciju, no tiem 28,8 miljoni bija zāļu iepakojumu dzēšana Latvijā, tos izsniedzot iedzīvotājiem. Tas ir 3% pieaugums pret 2022. gadu. 

Trauksmes brīdinājumi

2023. gadā trauksmes brīdinājumu īpatsvars, kas skāra Latvijas gala lietotājus, vidēji bija tikai 0,01% – tas ir būtiski mazāk nekā sistēmas darbības sākumposmā, kad trauksmes brīdinājumu īpatsvars bija ap 0,2% no kopējā transakciju skaita. 

Gan sistēmas darbības sākumposmā, gan tagad lielākā daļa trauksmes brīdinājumu ir saistīti ar tehniskām vai procedurālām kļūdām. Trauksmes brīdinājumi apliecina, ka sistēma efektīvi strādā, un ir arī ļoti noderīgi, jo uzrāda gan datu ielādes kļūdas ražotāju pusē, gan gala lietotāju kļūdas pie zāļu izsniegšanas. 

Latvijas trauksmes brīdinājumu īpatsvars ir krietni zem Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas noteiktā mērķa (0,05%) – tas ir ļoti augsts efektivitātes rādītājs, jo virknē sistēmas valstu trauksmes brīdinājumu īpatsvars joprojām ir būtiski lielāks.

Gala lietotāji

2024. gada sākumā kopējais LZVS gala lietotāju skaits bija 1193, no tiem 820 aptiekas, 58 lieltirgotavas un 315 ārstniecības iestādes.

Uzsākot darbu 2019. gadā, sistēmai jau bija pievienojušies 1043 lietotāji Latvijā – aptiekas un ārstniecības iestādes. Pirmajos sistēmas darbības gados lietotāju skaits katru mēnesi pakāpeniski pieauga, līdz esam sasnieguši situāciju, ka šobrīd Latvijā verifikācijas sistēmai ir pieslēgušies 100% gala lietotāju, kam šo pienākumu noteic normatīvie akti. 

Sistēmas gala lietotāju skaits pastāvīgi nedaudz mainās, jo ir atļauta tikai leģitīmu lietotāju pieslēgšanās, piemēram, ārstu prakses, kam beigusies zāļu iegādes atļauja, tiek izslēgtas no sistēmas.