Vēl trīs gadus vairumtirgotājiem zāles uz Lielbritāniju jāsūta, nedzēšot unikālo identifikatoru

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu vēl uz trīs gadiem pagarināt pārejas periodu, kas zāļu verifikācijas sistēmas darbības kontekstā bija noteikts zāļu sūtīšanai uz Lielbritāniju* pēc tās izstāšanās no Eiropas Savienības. Tas nozīmē, ka vairumtirgotājiem, kas eksportē zāles uz Lielbritāniju, vēl līdz 2025. gada 1. janvārim nav jādzēš unikālais identifikators. Šo procesu pārbaudīs Eiropas Parlaments un Padome.

Lielbritānijai 2021. gada 1. janvārī izstājoties no ES, tās tirgū beidza darboties arī Viltoto zāļu direktīva un zāļu verifikācijas sistēma. Līdz ar to stājās spēkā prasība dzēst unikālo identifikatoru zālēm, ko eksportē uz Lielbritāniju. Savukārt Ziemeļīrija palika ES iekšējā tirgū, tādēļ arī pēc 2021. gada 1. janvāra šajā teritorijā darbojas Viltoto zāļu direktīva.

Vēsturiski virkne valstu un teritoriju – Kipra, Īrija, Malta un Ziemeļīrija – ir saistītas ar zāļu ražošanu, reģistrāciju, kontroli un piegādi no vai caur Lielbritāniju. Tādēļ, lai nodrošinātu zāļu piegādes nepārtrauktību un dotu laiku izstrādāt importa un citas procedūras, veikt grozījumus esošajos dokumentos un kārtībā, kā arī, lai nodrošinātu zāļu verifikāciju un unikālā identifikatora dzēšanu minētajās valstīs un teritorijās, EK bija iepriekš grozījusi Deleģēto regulu (ES) 2016/161 un noteikusi viena gada pārejas periodu, proti, līdz 2021. gada beigām. Tagad pārejas periods ir pagarināts vēl par trim gadiem, un vairumtirgotājiem ir jāpievērš uzmanība savām zāļu eksporta procedūrām uz Lielbritāniju, lai nenotiktu unikālā koda dzēšana. 

Komisijas paziņojums latviešu valodā: “Savienības farmācijas jomas acquis piemērošana tirgos, kas vēsturiski ir atkarīgi no zāļu piegādes no tām Apvienotās Karalistes daļām, kas nav Ziemeļīrija, vai caur šīm Apvienotās Karalistes daļām (2021/C 524/02)” 

Komisijas paziņojums angļu valodā: “Application of the Union’s pharmaceutical acquis in markets historically dependent on medicines supply from or through parts of the United Kingdom other than Northern Ireland (2021/C 524/02)”  


*Lielbritānija - Apvienotās Karalistes daļas, kas nav Ziemeļīrija.