Verifikācijas sistēmas darbības rādītāji Latvijā 3. ceturksnī

2023. gada 3. ceturksnī Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā tika veikti 26,9 miljoni transakciju, no kuriem 7 miljoni bija iepakojumu dzēšana. Šajā laikā dzēsto iepakojumu skaits ir par 2% vairāk nekā 2022. gada attiecīgajā periodā. 

Trauksmes brīdinājumu īpatsvars 3. ceturksnī no kopējā transakciju skaita sasniedza 0,02%. Lielākā daļa trauksmes brīdinājumu tika ģenerēta aptiekās – 56%, 14% trauksmes brīdinājumu ģenerēti zāļu lieltirgotavās, 15% – slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs.

Apkopojot biežākos trauksmes brīdinājumu kodus 2023. gada 3. ceturksnī, 34% no visiem bija zāļu iepakojums jau neaktīvs, 27% – nezināms seriālais numurs, 26% – partija neatbilst seriālajam numuram un 11% – izvēlētā partija netika atrasta.