Vēstule lieltirgotavām

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) izsūtīja visu Latvijā licencēto zāļu lieltirgotavu atbildīgajām personām (saskaņā ar ZVA datiem 27.03.2017.) vēstuli, informējot par Viltoto zāļu direktīvu un Deleģēto Regulu, tās stāšanos spēkā un piemērojamību. 

Vēstulē lieltirgotavas tika informētas, ka 2016.gada decembrī tika nodibināta LZVO un kādi ir tās mērķi. Lai savlaicīgi sagatavotos Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) ieviešanai, LZVO apzina tās lieltirgotavas, uz kurām attiecas konkrētā Direktīva un Regula. Lieltirgotavas tika aicinātas rakstiski līdz 2017.gad 5.maijam sniegt informāciju par to, vai konkrētā lieltirgotava būs jāpievieno LZVS. LZVO lūdza norādīt kontaktpersonas, ar kurām turpmāk sazināties par Direktīvas ieviešanas darbiem un darbiniekus, ar kuriem sazināties par lieltirgotavu IT sistēmu pievienošanu LZVS.