Vēstule slimnīcām

Vēstule visu Latvijas slimnīcu vadītājiem

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) izsūtīja vēstuli visu Latvijas slimnīcu vadītājiem, informējot par Viltoto zāļu direktīvu un Deleģēto Regulu, tās stāšanos spēkā un piemērojamību.

Vēstulē tika akcentēts, ka saskaņā ar Regulu un normatīvajiem aktiem Latvijā, slimnīcas ir starp tām personām, kas ir tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zāles un tām būs jāveic zāļu verifikācija. Vēstulē slimnīcas tika informētas par biedrību LZVO un tās mērķiem. Lai savlaicīgi sagatavotos Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) ieviešanai, slimnīcu vadība tika aicināta rakstiski līdz 2017.gad 26.maijam sniegt informāciju LZVO, norādot kontaktpersonas, ar kurām turpmāk sazināties par Direktīvas ieviešanas darbiem un darbiniekus, ar kuriem sazināties par lieltirgotavu IT sistēmu pievienošanu LZVS.