Zāles ar beigušos derīguma termiņu nav jādzēš

Verifikācijas sistēmā gala lietotājiem – aptiekām, lieltirgotājiem, veselības aprūpes iestādēm – zāļu dzēšanu nav jāveic, ja konkrētajam iepakojumam jau ir beidzies derīguma termiņš.

Verifikācijas sistēmā ražotāju augšupielādētajos datos tiek norādīts arī zāļu derīguma termiņš. Tādēļ tāda zāļu iepakojuma dzēšana, kam ir beidzies derīguma termiņš, var tikai ģenerēt nevajadzīgu tehnisku trauksmes paziņojumu.

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) aicina sistēmas gala lietotājus pievērst uzmanību zāļu derīguma termiņam un neveikt liekas darbības. Tāpat LZVO atgādina, ka verifikāciju vai dzēšanu drīkst veikt tikai tiem iepakojumiem, kas ir fiziski lietotāja rīcībā.