Zāļu drošums tiek pārbaudīts, arī sūtot uz Ukrainu vai lietojot Covid ārstēšanai

Visām zālēm, kas tiek legāli iegādātas vai ziedotas un piemērotā veidā nosūtītas atbalstam Ukrainas iedzīvotājiem, Latvijā tiek pārbaudīts drošums un autentiskums – tas notiek zāļu verifikācijas sistēmas ietvaros. Tāpat kā Latvijas iekšējam tirgum, pārbaudītas un verificētas tiek visas recepšu zāles un viens bezrecepšu medikaments – omeprazols.

Tāpat Latvijas iekšējā tirgū verifikācijai jeb drošuma pārbaudēm ir pakļautas arī visas Covid-19 zāles un vakcīnas. Kopumā 2021. gadā pie Latvijas iedzīvotājiem nonāca 26,2 miljoni visu veidu recepšu zāļu un vakcīnu paku, kuru drošums pārbaudīts zāļu verifikācijas sistēmā.

Drošumu garantē unikālais kods uz katra zāļu iepakojuma, ko izvieto ražotājs un kas ceļā pie patērētāja tiek vairākas reizes pārbaudīts (verificēts) tiešsaistes datu bāzēs. Piegādes ķēdes beigās, pārdodot vai izlietojot zāles pacientam, aptieka vai ārstniecības iestāde kodu no sistēmas dzēš. Tas nodrošina, ka šo pašu kodu nav iespējams izmantot viltotu zāļu iepludināšanai legālajā piegādes ķēdē. Gadījumā, ja pārbaudes laikā sistēma neatpazīst unikālo kodu, tiek ģenerēts trauksmes brīdinājums, kas tiek izmeklēts, un zāles izņemtas no aprites.

Tādēļ LZVO aicina visus Latvijas iedzīvotājus iegādāties visa veida zāles un uztura bagātinātājus tikai legālās aptiekās un interneta aptiekās, neizmantot nezināmas un nepārbaudītas interneta vietnes jebkādu zāļu un uztura bagātinātāju iegādei, kā arī nekādā gadījumā nepirkt zāles no fiziskām vai juridiskām personām pēc sludinājumiem interneta portālos vai sociālajos tīklos. Jo īpaši LZVO aicina uzmanīties ar zāļu iegādi un ziedošanu Ukrainas iedzīvotāju atbalstam, lai lēti iegādāts, kaut arī labi domāts atbalsts nepārvēršas par papildu problēmu saņēmēju veselībai.

Zāļu verifikācijas sistēma sargā cilvēku veselību, nodrošinot, ka legālajā zāļu aprites sistēmā nenonāk viltotas un bīstamas zāles. Sistēma jau nedaudz vairāk kā 3 gadus sinhroni darbojas 29 Eiropas valstīs. Latvijā sistēmu uztur Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO).

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161).