Zāļu verfikācijas sistēmas darbība Eiropā

Zāļu verifikācijas sistēma, kas saskaņā ar ES direktīvu un regulu sāka darbu 2019. gadā, ir Eiropas mēroga megasistēma, kas tiešsaistē savieno 2800 farmācijas uzņēmumus, 4000 vairumtirgotājus, 110 000 aptiekas un 6000 slimnīcu aptiekas, tai skaitā arī visus Latvijas gala lietotājus. 29 nacionālajās organizācijās un EMVO kopā strādāja 175 personas.

Transakciju apjomi EMVS

Eiropas zāļu verifikācijas sistēma (EMVS) apvieno Eiropas Zāļu verifikācijas organizāciju (EMVO) un 29 nacionālās zāļu verifikācijas organizācijas. EMVS izmanto visi reģistrācijas apliecību turētāji, kas laiž zāļu iepakojumus ES tirgū, principā katrs recepšu iepakojums Eiropā tiks augšupielādēts caur EU centrmezglu un pievienots nacionālajām sistēmām. EMVS izmanto visi vairumtirgotāji ES legālo zāļu piegādes ķēdes loģistikā. EMVS izmanto visas aptiekas un slimnīcas Eiropā, izsniedzot un lietojot recepšu medikamentus. EMVS darbības traucējumi negatīvi ietekmētu legālo zāļu piegādi Eiropā, radot risku ietekmēt pacientu piekļuvi drošiem produktiem, tāpēc būtiska ir sistēmas nepārtraukta darbība, uzlabošana, drošība un uzraudzība. EMVS kā ekosistēmas darbība ir atkarīga no visām iesaistītajām sistēmām un visām iesaistītajām organizācijām.

EMVS pieejamība 2023. gada pirmajā pusgadā bija virs 99,9%. Vidējais atbildes reakcijas laiks ir krietni zem 300 milisekunžu sliekšņa (< 31 msc), ieskaitot IMT un liela apjoma darījumus. 2023. gada pirmajā pusē EMVS gala lietotāju veikto transakciju skaits turpināja pieaugt, sasniedzot 3,4 miljardus darījumu kvartālā, kas ir 21% pieaugums salīdzinājumā ar identisku periodu 2022. gadā. Mazāk nekā 1% no transakcijām bija starp tirgus (IMT).

2023. gada pirmajā pusgadā transakciju skaits pieauga par 21%, salīdzinot ar 2022. gadu, un sasniedza vidēji 3,4 miljardus transakciju ceturksnī.

Augšupielādēto iepakojumu skaits parasti ir stabils:

  • 11,3 miljardi 2020. gadā;
  • 10,3 miljardi 2021. gadā; 
  • 10,9 miljardi 2022. gadā;
  • 5,8 miljardi 2023. gada 1. pusgadā.

2023. gada 1. pusgadā no kopējo augšupielādēto paku skaita 14% zāļu paku bija paredzētas vairākiem tirgiem (multimarket). 

Pārejas periodi Eiropas valstīs 

Dažām no lielajām Eiropas valstīm, kas izvēlējās visai garus pārejas periodus, kas sākumā šķita gala lietotājiem ļoti draudzīga pieeja, tagad jātiek galā ar pārprotama regulējuma un atvirzītu termiņu radītām neskaidrībām. Tādēļ Latvijas pieeja darboties bez pārejas perioda ir bijusi ļoti efektīva un mērķtiecīga. Lielu atbalstu sistēmas ieviešanas sākumposmā sniedza arī atbildīgās valsts institūcijas, kā Veselības inspekcija, kas sākotnēji sistēmas dalībniekus konsultēja par pieslēgšanos sistēmai, neizvēloties maksimāli drastisku pieeju. 

Dati: EMVO, janvāris 2024

Trauksmes brīdinājumi

Sistēmas darbības sākumposmā gala lietotājiem visvairāk uztraukumu un jautājumu radīja trauksmes brīdinājumi. Gan sākumposmā, gan tagad lielākā daļa trauksmes brīdinājumu ir saistīti ar tehniskām vai procedurālām kļūdām. 

Latvijas trauksmes brīdinājumu īpatsvars ir krietni zem Eiropas Zāļu verifikācijas organizācijas noteiktā mērķa (0,05%) – tas ir ļoti augsts efektivitātes rādītājs, jo virknē sistēmas valstu trauksmes brīdinājumu īpatsvars joprojām ir būtiski lielāks.

Dati: EMVO, janvāris 2024